Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konwersja jednostek miary kąta

środa,

Konwersja jednostek miary kąta

Język PHP udostępnia funkcje pozwalające na łatwe przeliczanie jednostek miary kąta.

Dostępna od PHP 4 funkcja deg2rad() przekształca wartość wyrażoną w stopniach na odpowiednik w radianach.


<?php
	echo deg2rad(60); // 1.0471975511966
?>

Bliźniaczą funkcją jest rad2deg(), przelicza ona wartości w radianach na stopnie.


<?php
	echo rad2deg(M_PI_4); // 45
?>

Funkcje fabryczne PHP będą zawsze działać szybciej niż te zadeklarowane przez użytkownika. Dodatkową ich zaletą jest to, że zostały już gruntownie przetestowane przez tysiące użytkowników języka PHP. Mimo pełnej świadomości tych przewag funkcji fabrycznych poniżej przedstawiono podobnie działające rozwiązania osiągnięte za pomocą standardowych operatorów.


<?php
function degtorad($a) {
	return $a*M_PI/180;
}    

function radtodeg($a) {
	return $a*180/M_PI;
}

echo degtorad(60); // 1.0471975511966
echo radtodeg(M_PI_4); // 45
?>

Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z&nbsp;formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna