Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Komenda whatis

środa,

Komenda whatis

Każdy podręcznik udostępniony za pośrednictwem narzędzia man zawiera krótki opis. Program whatis wyświetla opisy pasujące do podanej nazwy, a jego możliwości nie są takie skromne, jakby się wydawało.

Pracę z whatis można rozpocząć od wpisania poniższego polecenia.

~:# whatis whatis
whatis (1) - wyświetla jednolinijkowe opisy stron podręcznika systemowego

W wynikach wyszukiwania wyświetlane są numery oznaczające sekcje podręcznika systemowego, np. opis write (1) pochodzi z sekcji „Programy wykonywalne”, a write (2) znaleziono w sekcji „Wywołania systemowe”.

~:# whatis write
bsd-write (1) - wysyła komunikat do innego użytkownika
write (1)   - send a message to another user
write (2)   - write to a file descriptor

Sekcje tematyczne stron pomocy man dostępne w Linuksie:

 1. Programy wykonywalne lub polecenia powłoki.
 2. Wywołania systemowe.
 3. Wywołania biblioteczne.
 4. Pliki specjalne.
 5. Formaty plików.
 6. Gry komputerowe i wygaszacze ekranu.
 7. Różne.
 8. Polecenia do administracji systemem.

W wywołaniu whatis za pomocą parametru s można dokładnie określić interesującą użytkownika sekcję (lub kilka oddzielonych przecinkiem).

~:# whatis -s 2 write
write (2) - write to a file descriptor

Narzędzie whatis obsługuje wyrażenia wieloznaczne, służy do tego parametr w. W poniższym przykładzie szukano nazw rozpoczynających się literą „g” i kończących frazą „zip”.

~:# whatis -w 'g*zip'
gunzip (1) - kompresuje i dekompresuje pliki
gzip (1)  - kompresuje i dekompresuje pliki
gpg-zip (1) - encrypt or sign files into an archive

W kolejnym przykładowym wywołaniu whatis wyszukiwano nazw zaczynających się na „ta” i składających się dokładnie z trzech liter.

~:# whatis -w 'ta?'
tac (1) - łączy i wyświetla odwrócone pliki
tan (3) - tangent function
tar (1) - an archiving utility

Program wspiera także wyrażenia regularne, które można przekazać za pomocą parametru r. Poniżej widoczna jest alternatywna do poprzednio prezentowanej metoda wyszukania nazw rozpoczynających się podaną frazą.

~:# whatis -r '^dd'
dd (1)     - konwertuje i kopiuje plik
ddp (7)    - Linux AppleTalk protocol implementation
ddstdecode (1) - Decode a Ricoh DDST stream into human readable form.

Możliwa jest zmiana ustawień językowych wyszukiwania, warunkiem jest dostępność podręczników w danym języku w systemie. Poniżej umieszczono przykład wyszukiwania opisu komendy cut kolejno w językach domyślnym (polskim) i angielskim.

~:# whatis cut
cut (1) - usuwa sekcje z każdego wiersza plików

~:# whatis -L eng cut
cut (1) - remove sections from each line of files
Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły