Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jednostki informacji

środa,

Jednostki informacji

Bity, bajty, jottabajty. Jak się w tym wszystkim orientować?

Najmniejsza jednostka informacji to bit (binary digit). Jego symbolem jest b. Przyjmuje jedną z dwóch wartości, które najczęściej określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden). Istnieją jednostki wyższe niż bajt:

  • półbajt (nybble) – 4 bity, pozwala przechowywać jedną cyfrę dziesiętną, wykorzystane zostało to w systemie kodowania liczb BCD stosowanym w elektronice i informatyce;
  • oktet (octet) – 8 bitów, pojęcie często używane zamiennie z bajtem, jednak w przeszłości niektóre maszyny używały bajtów składających się liczby bitów innej niż 8, pojęcie oktet najczęściej spotyka się w standardach sieciowych (np. cztery oktety w dresie IP);
  • bajt (byte) – obecnie oznacza 8 bitów (czyli oktet), najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, jego symbol to B.

Wszyscy znają przedrostki dziesiętne układu SI, będące wielokrotnościami liczby 10, stosowane w przypadku gramów, czy metrów. Obecnie w zastosowaniach informatycznych powszechnie występują tak duże wartości, że podawanie np. pojemności dysku w bajtach będzie zupełnie nieczytelne. Niestety w systemie dwójkowym (patrz bit) podstawą jest liczba dwa, dlatego przedrostki dziesiętne układu SI nie są zbyt dobrym rozwiązaniem. W 1998 roku Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) zaproponowała ujednoznacznienie polegające na stosowaniu przedrostków dwójkowych (binarnych). Różnica jest widoczna w poniższej tabeli.

Niestety nie wszystkie środowiska przyjęły zaproponowane przez IEC rozwiązanie i zapis ten jest mało znany, a coraz wyższe mnożniki będące w użyciu powodują coraz większe rozbieżności. Spotykany jest także zapis 1 KB = 210 B = 1024 B zamiast 1 kB oznaczającego 1000 B stosowany przez osoby nieznające przedrostków dwójkowych.

Wielokrotności bajtów

Przedrostki dziesiętne (SI) Przedrostki binarne (IEC 60027-2)
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik
kilobajt KB 103   = 10001 kibibajt KiB 210 = 10241
megabajt MB 106   = 10002 mebibajt MiB 220 = 10242
gigabajt GB 109   = 10003 gibibajt GiB 230 = 10243
terabajt TB 1012 = 10004 tebibajt TiB 240 = 10244
petabajt PB 1015 = 10005 pebibajt PiB 250 = 10245
eksabajt EB 1018 = 10006 exbibajt EiB 260 = 10246
zettabajt ZB 1021 = 10007 zebibajt ZiB 270 = 10247
jottabajt YB 1024 = 10008 jobibajt YiB 280 = 10248
Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły