}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Masowe zaznaczanie pól formularza

poniedziałek,

JS: Masowe zaznaczanie pól formularza

Możliwość jednoczesnego zaznaczenia kilku kontrolek formularza to spore usprawnienie pracy użytkownika. Słowo „masowe” w tytule może wydać się przesadą, jednak prezentowane skrypty JavaScript bez najmniejszej modyfikacji będą działać na większej ilości pól, je dopisanych w kodzie HTML.

Przykład nr 1 – zaznaczanie wszystkich opcji

Zaznacz interesujące przedmioty

Kod HTML przykładu

<div id="tester-1">
 <p>Zaznacz interesujące przedmioty</p>
 <label><input type="checkbox"> zaznacz wszystkie</label>
 <label><input type="checkbox"> matematyka</label>
 <label><input type="checkbox"> język polski</label>
 <label><input type="checkbox"> wychowanie fizyczne</label>
</div>

Kod JavaScript przykładu

Sposób działania prezentowanego kodu jest bardzo prosty. Jeśli zaznaczono pierwszy checkbox, w pętli wszystkie pola tego typu kolejno mają modyfikowaną własność checked na true (co oznacza zaznaczenie).

document.querySelector('#tester-1 input').onchange = function() {
 if(this.checked) {
  var inputs = document.querySelectorAll('#tester-1 input');
  for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
   inputs[i].checked = true;
  }
 }
}

Przykład nr 2 – odwracanie zaznaczenia

Zaznacz interesujące przedmioty

Kod HTML przykładu

<div id="tester-2">
 <p>Zaznacz interesujące przedmioty</p>
 <label><input type="checkbox"> odwróć zaznaczenie</label>
 <label><input type="checkbox"> matematyka</label>
 <label><input type="checkbox"> język polski</label>
 <label><input type="checkbox"> wychowanie fizyczne</label>
</div>

Kod JavaScript przykładu

Odwrócenie zaznaczenia tylko pozornie jest trudniejszym zadaniem. „Odwrócenie” oznacza przyjęcie przeciwstawnej wartości własności checked, można to zrealizować poprzez ustawienie zaprzeczenia aktualnej wartości własności checked elementu (!inputs[i].checked).

document.querySelector('#tester-2 input').onchange = function() {
 var inputs = document.querySelectorAll('#tester-2 input');
 if(this.checked) {
 for (var i = 1; i < inputs.length; i++) {
  inputs[i].checked = !inputs[i].checked;
 }
 }
}

Przykład nr 3 – losowe zaznaczanie

Wybierz najnowszy system z wymienionych:

Jest wykorzystywany jako dodatkowa pamięć wspomagająca mechanizm stronicowania i pamięci wirtualnej:

Kod HTML przykładu

Zgodnie z zasadami elementy input dotyczące danej odpowiedzi mają takie same atrybuty name. W przykładzie występują dwa pytania.

<div id="tester-3">
 <div>
 <p>Wybierz najnowszy system z wymienionych:</p>
 <label><input name="p1" type="radio"> Ubuntu 10.10</label>
 <label><input name="p1" type="radio"> Debian 4.0</label>
 <label><input name="p1" type="radio"> MS-DOS 7.2</label>
 <label><input name="p1" type="radio"> Windows 7</label>
 <p>Jest wykorzystywany jako dodatkowa pamięć wspomagająca...</p>
 <label><input name="p2" type="radio"> pagefile.sys</label>
 <label><input name="p2" type="radio"> cmd.exe</label>
 <label><input name="p2" type="radio"> hiberfil.sys</label>
 <label><input name="p2" type="radio"> sysdm.cpl</label>
 </div>
 <button>Losowo wybierz odpowiedzi</button>
</div>

Kod JavaScript przykładu

Przyjęte rozwiązanie to dwa główne kroki. Najpierw w pierwszej pętli ustalono wszystkie unikalne atrybuty name kontrolek radio i zliczono ich ilości. W drugim kroku zastosowano kolejną pętlę, tym razem w każdym kolejnym przejściu w zmiennej i znalazł się jeden z unikalnych atrybutów name ustalonych w poprzednim kroku. W pętli początkowo pobierane są wszystkie elementy z takim samym atrybutem name (czyli wszystkie możliwe odpowiedzi na dane pytanie). Następnie pseudolosowo ustalany jest indeks zaznaczonego pola.

document.querySelector('#tester-3 button').onclick = function() {
 var uniq = [];
 var tmp;
 var inputs = document.querySelectorAll('#tester-3 input');
 for (var i = 0; i < inputs.length; i++) {
  uniq[inputs[i].name] || (uniq[inputs[i].name] = 0);
  uniq[inputs[i].name]++;
 }
 for(i in uniq) {
  tmp = document.querySelectorAll('#tester-3 input[name='+i+']');
  tmp[Math.floor(Math.random() * uniq[i])].checked = true;
 }
}

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna