}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Blokowanie domyślnej akcji

środa,

JS: Blokowanie domyślnej akcji

Z poziomu języka JavaScript można blokować domyślne akcje zdarzeń. Przykładem wykorzystania takiego mechanizmu jest weryfikacja poprawności wypełnienia pól formularza, w takim przypadku dane nie powinny zostać wysłane do chwili ich pozytywnej walidacji.

Przykład 1

W pierwszym przykładzie wstrzymania domyślnej akcji wykorzystano odnośnik do strony internetowej, a cel zrealizowano stosując dla zdarzenia onclick najzwyklejsze „return false”.

Kod HTML/JS:

<a href="https://ckziumragowo.pl/" onclick="return false;">Wejdź na stronę główną</a>

Przykład 2

Efekt działania kodu z drugiego przykładu jest taki sam, jednak w tym przypadku odseparowano kod JavaScript od kodu HTML i posłużono się metodą addEventListener(). Obiekt, którego dotyczy zdarzenie przekazano za pomocą parametru w wywołaniu funkcji anonimowej przechwytującej zdarzenie (function(e)). Domyślną akcję zablokowano korzystając z metody preventDefault().

Kod HTML:

<a id="example-1" href="https://ckziumragowo.pl/">Wejdź na stronę główną</a>

Kod JavaScript:

document.getElementById('example-1').addEventListener('click', function(e) {
  e.preventDefault();
});
Artykuł: Zygmunt Piasecki

Zygmunt Piasecki

Artykuł: Karol Pniak

Karol Pniak

Artykuł: Stefan Kudelski

Stefan Kudelski

Artykuł: Lotus 1-2-3

Lotus 1-2-3

Artykuł: Mieczysław Dziemieszkiewicz

Mieczysław Dziemieszkiewicz

Artykuł: Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna