Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML

czwartek,

Pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML

Język HTML służy do tworzenia stron internetowych. Autorem tego języka był fizyk Tim Berners-Lee. Pierwszy dokument z opisem języka HTML pojawił się w Internecie w 1991 roku i nosił nazwę „HTML Tags” (znaczniki HTML). Z tego źródła korzystali twórcy pierwszych przeglądarek internetowych, jednak często modyfikowali atrybuty dostępnych znaczników i dodawali nowe. W 1993 roku organizacja IETF opublikowała pierwszą propozycję specyfikacji języka HTML. Pod koniec tego samego roku Dave Raggett w swoim szkicu „HTML+” sugerował włączenie do standardu już zaimplementowanych w przeglądarkach dodatkowych znaczników, np. tabel.

Pierwsza oficjalna specyfikacja tego języka to „HTML 2.0” opublikowana 24 listopada 1995 roku. Oznaczenie 2.0 zostało nadane w celu wyraźnego odróżnienia od poprzednich dokumentów. W specyfikacji znalazły się pomysły z wcześniejszej propozycji oraz nowe znaczniki proponowane do standardu. HTML 2.0 był podstawą kolejnych wersji HTML-a.

Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna