Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Internet Control Message Protocol

poniedziałek,

Internet Control Message Protocol

Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych) wykorzystywany jest w diagnostyce sieci oraz trasowaniu. Został on opisany w dokumencie RFC 792. Dzięki niemu można kontrolować transmisję w sieci. Korzystają z niego programy ping oraz traceroute (tracert w systemach Windows). W modelu OSI ICMP jest protokołem warstwy sieciowej.

Jeśli sieć nie działa poprawnie, do rozwiązania problemu można wykorzystać ICMP. Na przykład, kiedy w przeglądarce nie otwierają się strony internetowe, diagnostykę można przeprowadzić za pomocą programu ping. Jeśli „pingowanie” np. wp.pl kończy się uzyskaniem pozytywnej odpowiedzi, oznacza to, że problem znajduje się w warstwach wyższych (np. konfiguracja przeglądarki). W przeciwnym wypadku usterka nastąpiła w niższych warstwach (np. kable, karta sieciowa, routing).

Wywołanie programu ping nie zajmuje wiele czasu, a pozwala błyskawicznie wstępnie zlokalizować źródło problemu. Odwołując się do powyższego przykładu, jeżeli przyczyną braku komunikacji jest błędnie ustawiony serwer proxy, poszukiwanie usterki rozpoczęte od sprawdzenia poprawności działania kabla, a następnie ustawień sieci, DNS, zapory sieciowej itd. niepotrzebnie zajmie wiele czasu.

Protokół ICMP stanowi zestaw komunikatów przesyłanych w datagramach IP, które są zdolne do zgłaszania błędów w dostarczaniu innych datagramów IP.

Lista typów komunikatów

TypZnaczenie
0Echo Reply (zwrot echa – odpowiedź na ping)
1 - 2Zarezerwowane
3Destination Unreachable (nieosiągalność miejsca przeznaczenia)
4Source Quench (tłumienie nadawcy)
5Redirect Message (zmień trasowanie)
6Alternate Host Address (alternatywny adres hosta)
7Zarezerwowane
8Echo Request (żądanie echa)
9Router Advertisement (ogłoszenie routera)
10Router Solicitation (wybór routera)
11Time Exceeded (przekroczenie limitu czasu)
12Parameter Problem (Problem z parametrem)
13Timestamp (żądanie sygnatury czasowej)
14Timestamp Reply (zwrot sygnatury czasowej)
15Information Request (żądanie informacji)
16Information Reply (zwrot informacji)
17Address Mask Request (żądanie maski adresowej)
18Address Mask Reply (zwrot maski adresowej)
19Zarezerwowane dla bezpieczeństwa
20-29Zarezerwowane
30Traceroute (śledzenie trasy)
31Datagram Conversion Error (błąd konwersji datagramu)
32Mobile Host Redirect (zmiana adresu ruchomego węzła)
33IPv6 Where-Are-You (Pytanie IPv6 „gdzie jesteś”)
34IPv6 Here-I-Am (Odpowiedź IPv6 „tu jestem”)
35Mobile Registration Request (prośba o rejestrację węzła ruchomego)
36Mobile Registration Reply (odpowiedź na prośbę o rejestrację węzła ruchomego
37Domain Name Request (żądanie nazwy domeny)
38Domain Name Reply (zwrot nazwy domeny)
39SKIP Algorithm Discovery Protocol
40Photuris, Security failures
41-255Zarezerwowane
Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły