Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Instalacja serwera Apache w systemie Ubuntu

piątek,

Instalacja serwera Apache w systemie Ubuntu

Apache HTTP Server to dostępny nieodpłatnie popularny serwer stron internetowych. Jego instalacja do stosunkowo łatwa operacja.

Aktualizacja systemu

Dobrym zwyczajem jest aktualizowanie pakietów przed instalacją nowego oprogramowania. Pozwala to uniknąć kilku potencjalnych problemów. Do aktualizacji Ubuntu można posłużyć się systemem zarządzania pakietami APT. Pierwsza prezentowana komenda aktualizuje listę pakietów, drugie polecenie aktualizuje pakiety. Zarządzanie pakietami wymaga uprawnień administratora (sudo).

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Instalacja serwera Apache

Podczas instalacji oprogramowania należy podać dokładną nazwę pakietu. Pierwsze prezentowane polecenie pozwoli wyszukać pakiet zawierający Apache, użyte w potoku polecenia ułatwią wyszukiwanie. Wyniki zostają alfabetycznie posortowane (sort) i można je płynnie przewijać klawiszami strzałek (less). Program less można opuścić po naciśnięciu klawisza q. Druga komenda to instalacja serwera Apache, poszukiwany pakiet miał nazwę apache2. Instalacja pakietu wymaga uprawnień administratora.

apt-cache search apache | sort | less
sudo apt-get install apache2

Weryfikacja instalacji

Po instalacji serwera Apache powinien on zostać uruchomiony. Jeśli nastąpił z tym problem, szukaj rozwiązania w sekcji „Zarządzanie usługą”. Podstawowa weryfikacja instalacji to uruchomienie przeglądarki stron internetowych i wpisanie w pasku adresu localhost. Powinna otworzyć się domyślana strona serwowana przez serwer.

Strona startowa Apache

Zarządzanie usługą

Serwerem Apache można zarządzać w podobny sposób jak w przypadku innych usług. Listę wszystkich procesów uzyskasz po wprowadzeniu komendy ps aux, powinien tam znaleźć się także Apache. Trzy następne komendy wyświetlą status usługi. Mają one jeszcze inne opcje, najważniejsze z nich to start, stop, restart działające zgodnie z nazwą, np. apachectl stop zatrzyma serwer Apache. Zatrzymywania, uruchamianie i restartowanie serwera wymaga uprawnień administratora (sudo). W katalogu /etc/init.d znajdują się skrypty potrzebne dla systemu, m.in. do uruchomienia usług. Program apachectl dostarczany jest razem z serwerem Apache. Od około 2012 roku w dystrybucjach Linuksa znalazł się program do zarządzania usługami o nazwie systemctl.

ps aux
/etc/init.d/apache2 status
systemctl status apache2.service
apachectl status
Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Artykuł: Conformité Européenne

Conformité Européenne

Artykuł: Display Stream Compression

Display Stream Compression

Artykuł: High Dynamic Range

High Dynamic Range

Artykuł: PiP i podobne technologie

PiP i podobne technologie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły