Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Instalacja pakietu XAMPP

poniedziałek,

Instalacja pakietu XAMPP

XAMPP to dostępny nieodpłatnie zintegrowany pakiet programów tworzących środowisko serwera stron internetowych. Jego nazwa jest akronimem od X (cross-platform), Apache, MariaDB, PHP, Perl. Pakiet zawiera m.in. takie oprogramowanie jak Apache, MariaDB, PHP, Perl, FileZilla FTP Server, phpMyAdmin, OpenSSL. Podobnych rozwiązań jest jeszcze kilka, jadnak XAMPP jest standardowo stosowany podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. Dostępne są wersje dla trzech systemów operacyjnych: Microsoft Windows, Linux oraz OS X. Istnieje także wersja portable, która nie wymaga instalacji. Artykuł opisuje instalację pakietu w systemie Windows. Pakiet XAMPP można pobrać ze strony https://www.apachefriends.org/.

Pierwszy ekran instalatora XAMPP.

Do realizacji zadań w ramach przedmiotów „Tworzenie stron i aplikacji internetowych” oraz „Programowanie aplikacji internetowych” niezbędna jest instalacja jedynie widocznych na poniższym zrzucie składników.

Domyślne miejsce instalacji powinno być zachowane, aby uniknąć ewentualnych problemów ze spacjami w nazwach katalogów.

Wybór języka.

Jeśli nie masz zamiaru odwiedzić w tej chwili strony internetowej producenta, wyłącz opcję „Learn more…”.

Jeśli nie masz zamiaru udostępniać usługi serwera poza swoim komputerem, powinieneś anulować wszelkie alerty zabezpieczeń systemu. Jeśli nie wiesz, o ci chodzi, także wybierz przycisk „Anuluj”.

Po instalacji pakietu, usługi serwera stron internetowych można uruchomić z poziomu XAMPP Control Panel. Potraktuj alerty zabezpieczeń zgodnie z powyższym zaleceniem. Po jednorazowym anulowaniu przestaną się one pojawiać.

Usługi uruchamiane są po wybraniu odpowiednich przycisków „Start”. Należy uruchomić serwer Apache oraz w razie potrzeby serwer MySQL (tak naprawdę jest to MariaDB). Start usługi może chwilę potrwać.

Po uruchomieniu serwera Apache dostępna jest lokalna strona pakietu XAMPP. Dostęp do nie uzyskasz po wpisaniu w pasek adresu przeglądarki adresu localhost, podobnie jak na poniższym zrzucie.

Pliki udostępniane przez serwer znajdują się w folderze c:xampphtdocs, podobnie jak na poniższym zrzucie.

Nie usuwaj domyślnych plików, aby zachować porządek, możesz utworzyć własny folder na pliki (na zrzucie otrzymał on nazwę „marian”). Nie stosuj w nazwie spacji oraz polskich i innych problematycznych znaków.

W swoim folderze możesz umieścić pierwszy skrypt. Domyślnie skrypty PHP powinny mieć rozszerzenie php (tutaj skrypt otrzymał nazwę hello.php).

Skrypty PHP muszą zostać przetworzone przez dołączony do serwera Apache interpreter PHP. Nie powinno się ich klikać myszką, należy wpisać w pasku adresu przeglądarki odpowiedni adres. Wszystko widoczne jest na ostatnim zrzucie ekranu.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły