Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Inkscape: Szybkie ustawianie widoku

poniedziałek,

Inkscape: Szybkie ustawianie widoku

Prezentujemy szybkie i łatwe sposoby ustawiania widoku w programie Inkscape.

Możliwość ustawiania widoku to bardzo użyteczna i pożądana funkcja edytorów grafiki. W Inkscape szybką opcją jest użycie klawiszy - (minus) i = (znak równości), które odpowiednio przybliżają i oddalają widok. Podobną funkcję spełnia połączenie operacji myszą i wciskanie klawiszy, wciśnięcie klawisza ctrl i kliknięcie prawym przyciskiem myszy przybliża, a wciśnięcie shift i kliknięcie prawym przyciskiem myszy oddala widok. Skalowanie widoku realizowane myszą i klawiszami ctrl oraz shift możesz zobaczyć na poniższym filmie.

Kolejną użyteczną i często stosowaną opcją jest przewijanie dokumentu w pionie i poziomie. Można to zrealizować za pomocą klawiatury, należy wcisnąć klawisz ctrl i użyć klawiszy strzałek. Przewijanie góra-dół można także wykonać kółkiem myszy, żeby przewijać kółkiem poziomo, wciśnij shift.

Kolejne przydatne opcje ustawień widoku:

  • klawisz 1: widok w skali 1:1;
  • klawisz 2: dwukrotne pomniejszenie widoku;
  • klawisz 3: przeskalowanie w taki sposób, żeby zaznaczony obiekt zajął maksymalną powierzchnię widocznego obszaru;
  • klawisz q: podobnie jak klawisz 3, jednak zmiana ma charakter tymczasowy, ustąpi po zwolnieniu klawisza;
  • klawisz 4: widoczny stanie się cały rysunek;
  • klawisz 5: przeskalowanie w taki sposób, żeby dokument zajął maksymalną powierzchnię widocznego obszaru;
  • klawisz 6: przeskalowanie w taki sposób, żeby szerokość dokumentu zajęła maksymalną powierzchnię widocznego obszaru.

Inkscape przechowuje historię zmian widoku. Wciśnięcie klawisza ` (gravis, na tym samym przycisku co tylda, między esc a tab) powoduje powrót do poprzedniego ustawienia. W odwrotną stronę można przesuwać się za pomocą skrótu klawiszowego shift + `.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły