Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Inkscape: Komiksowy dymek

czwartek,

Inkscape: Komiksowy dymek

Wykonanie komiksowego dymka w edytorze Inkscape zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. W poniższym przepisie zamieszczono skróty klawiszowe do stosowanych narzędzi.

  • Wybierz narzędzie „Prostokąt” (F4) i narysuj ten kształt.
  • Skonwertuj obiekt w ścieżkę (ctrl+shift+c).
  • Wybierz narzędzie „Edycja węzłów” (F2).
  • Do obiektu dodaj trzy nowe węzły, trzy razy klikając dwukrotnie na dolnej krawędzi prostokąta.
  • Przeciągnij myszą w dół środkowy węzeł spośród dodanych w poprzednim kroku.

Utworzony kształt możesz jeszcze zmodyfikować: dodać kontur, zmienić kolor wypełnienia itp. Punktem wyjścia może być dowolny kształt, w rozwiązaniu zastosowanym na poniższym zrzucie ekranu zastosowano elipsę.

Artykuł: Pong – symulacja tenisa stołowego

Pong – symulacja tenisa stołowego

Artykuł: Sprzysiężenie Wysockiego

Sprzysiężenie Wysockiego

Artykuł: ORP Gryf

ORP Gryf

Artykuł: Rocznica wybuchu powstania listopadowego

Rocznica wybuchu powstania listopadowego

Artykuł: Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły