Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Inkscape: Komiksowy dymek

czwartek,

Inkscape: Komiksowy dymek

Wykonanie komiksowego dymka w edytorze Inkscape zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. W poniższym przepisie zamieszczono skróty klawiszowe do stosowanych narzędzi.

  • Wybierz narzędzie „Prostokąt” (F4) i narysuj ten kształt.
  • Skonwertuj obiekt w ścieżkę (ctrl+shift+c).
  • Wybierz narzędzie „Edycja węzłów” (F2).
  • Do obiektu dodaj trzy nowe węzły, trzy razy klikając dwukrotnie na dolnej krawędzi prostokąta.
  • Przeciągnij myszą w dół środkowy węzeł spośród dodanych w poprzednim kroku.

Utworzony kształt możesz jeszcze zmodyfikować: dodać kontur, zmienić kolor wypełnienia itp. Punktem wyjścia może być dowolny kształt, w rozwiązaniu zastosowanym na poniższym zrzucie ekranu zastosowano elipsę.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły