Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Inkscape: Klonowanie obiektu

poniedziałek,

Inkscape: Klonowanie obiektu

Klonowanie obiektów jest bardzo użyteczną techniką dostępną w programie Inkscape. W odróżnieniu od duplikatów klon pozostaje związany z obiektem wzorcowym. Poza przesuwaniem, obracaniem i skalowaniem w sposób bezpośredni nie można zmienić jego innych cech, wpływa na nie dopiero zmodyfikowanie oryginalnego obiektu. W gąszczu wielu klonów łatwo się pogubić jednak obiekt wzorcowy łatwo odnaleźć z pomocą skrótu klawiszowego shift+d. W przypadku potrzeby odłączenia klonu od oryginału należy zastosować skrót shift+alt+d. Dostęp do opcji związanych z klonowaniem uzyskasz za pomocą polecenia Edycja > Klonuj z głównego menu programu.

Na zachowanie klonów bardzo wpływają zastosowane ustawienia. Można je przywołać skrótem klawiszowym shift+ctrl+p lub poleceniem Edycja > Ustawienia z głównego menu programu. Ustawienia widoczne na poniższym zrzucie ekranu zastosowano podczas prezentacji przykładu.

Operacje wykonane w poniższym przykładzie:

  • pierwszym obiektem sceny jest koło;
  • za pomocą skrótu ctrl+d dwukrotnie powielono obiekt wzorcowy;
  • za pomocą skrótu alt+d dwukrotnie sklonowano obiekt wzorcowy;
  • zmieniono kolor oryginału, automatycznie zmodyfikowane zostały jego klony;
  • zmieniono kolor duplikatu, modyfikacja objęła tylko ten obiekt;
  • bezskuteczna próba zmiany koloru klona, klony można jedynie przesuwać, obracać i skalować;
  • po zaznaczeniu klona, za pomocą skrótu klawiszowego shift+d odnaleziono oryginał;
  • usunięcie oryginału spowodowało eliminację klonów.
Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły