Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Identyfikacja wersji Ubuntu

poniedziałek,

Identyfikacja wersji Ubuntu

Prezentujemy kilka sposobów na sprawdzenie aktualnie zainstalowanej wersji systemu Ubuntu. Większość z nich dotyczy wiersza poleceń, nie każdy system jest instalowany ze środowiskiem graficznym.

W Linuksie globalne pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu /etc, w niektórych z nich zapisano informacje o wersji systemu. Najprostszym narzędziem do wyświetlania zawartości pliku jest cat. Ostatni plik (debian_version) nie zawiera informacji o wersji systemu Ubuntu, jednak świadczy o jego związkach z Debianem.

W innych dystrybucjach powinny być dostępne pierwsze dwa pliki z przykładu, ostatecznie można próbować komendy cat /etc/*-release, która wyświetli zawartość wszystkich plików o nazwie kończącej się na „-release”. Należy pamiętać, że pliki w katalogu /etc mogą być z jakiegoś powodu zmodyfikowane przez administratora. W instalacjach, w których pracuje wielu użytkowników, dotyczy to zwłaszcza pliku issue, zawiera on tekst wyświetlany przed zalogowaniem w konsoli.

Wersję systemu Ubuntu w wierszu poleceń można wyświetlić za pomocą polecenia lsb_release -a. Na poniższym zrzucie widoczne są także inne dostępne opcje tej komendy.

Informacje o systemie, w tym jego wersję, można uzyskać dzięki komendzie hostnamectl.

Ustalenie wersji Ubuntu w domyślnym środowisku graficznym tego systemu GNOME wygląda podobnie jak w wielu innych systemach. Po kliknięciu prawego rogu górnego panelu należy wybrać ikonę „Ustawienia”, a następnie w uruchomionej aplikacji wyszukać sekcję „Informacje”.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły