Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Generowanie tablic za pomocą funkcji range()

czwartek,

Generowanie tablic za pomocą funkcji range()

Z pomocą funkcji range() w szybki sposób można generować wieloelementowe tablice. Najwięcej możliwości daje oczywiście połączenie efektów jej działania z innymi konstrukcjami językowymi.

Przykład 1

Podstawowe użycie funkcji range() wymaga podania wartości początkowej i końcowej. W przykładzie wygenerowano tablicę wypełnioną wartościami z zakresu 1-5.

$a = range(1,5);
print_r($a);

/*
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)
*/

Przykład 2

W PHP 5.0 dodano opcjonalny trzeci parametr funkcji range() oznaczający wartość, o którą różne są kolejne generowane elementy. W pierwszym przykładzie nie przekazano trzeciego argumentu i przyjęta została domyślna wartość 1. Tym razem trzeci argument wynosi 2. Dodatkowo w przykładzie zaprezentowano możliwość generowania liczb ujemnych.

$a = range(-4,4,2);
print_r($a);

/*
Array
(
  [0] => -4
  [1] => -2
  [2] => 0
  [3] => 2
  [4] => 4
)
*/

Przykład 3

Funkcja range() może generować wartości malejące, wystarczy przekazać odpowiednie argumenty. Możliwość tą dodano w PHP 4.1.0.

$a = range(10,2,2);
print_r($a);

/*
Array
(
  [0] => 10
  [1] => 8
  [2] => 6
  [3] => 4
  [4] => 2
)
*/

Przykład 4

Wartość przyrostu nie musi być liczbą całkowitą.

$a = range(2.1,3.1,.2);
print_r($a);

/*
Array
(
  [0] => 2.1
  [1] => 2.3
  [2] => 2.5
  [3] => 2.7
  [4] => 2.9
  [5] => 3.1
)
*/

Przykład 5

Funkcja range() doskonale radzi sobie ze znakami. W przykładzie wygenerowano co czwartą literę z zakresu A-Z. Pod uwagę brane są znaki ASCII (nie będzie np. polskich znaków).

$a = range('A','Z',4);
print_r($a);

/*
Array
(
  [0] => A
  [1] => E
  [2] => I
  [3] => M
  [4] => Q
  [5] => U
  [6] => Y
)
*/

Przykład 6

Ostatni przykład to prezentacja możliwości zastosowania funkcji range() w bardziej złożonych konstrukcji językowych. Początkowo generowana jest najprostsza tablica pięcioelementowa (range()), a następnie z pomocą funkcji anonimowej każdy z jej elementów jest zwiększany o liczbę pseudolosową (rand()). W efekcie wartości w wygenerowanej tablicy są w pewnym stopniu przypadkowe, dodatkowo mogą się one powtarzać. Wygenerowane liczby oczywiście będą ulegać zmianie w każdym wywołaniu prezentowanego kodu.

$a = array_map(function($x){return $x+rand(0,10);},range(1,5));
print_r($a);

/*
Array
(
  [0] => 9
  [1] => 12
  [2] => 7
  [3] => 5
  [4] => 5
)
*/
Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna