}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Element input typu password

czwartek,

Element input typu password

Element input typu password jest specyficznym polem tekstowym, do którego możemy wprowadzić dowolny jednowierszowy ciąg znaków. Jego specyfika polega na tym, że wprowadzone znaki są widoczne w postaci symboli, np. gwiazdek lub kropek. Obrany symbol zależy od przeglądarki i systemu operacyjnego. Zgodnie z nazwą typ password najczęściej jest stosowany do wprowadzania hasła. Niektóre urządzenia przenośne z uwagi na małą i niewygodną klawiaturę w celu poprawy komfortu użytkowania w polu tego typu tymczasowo wyświetlają ostatnio wprowadzony znak.

Przykładowy input typu password:

Kod HTML przykładu:

<label>Wprowadź hasło: <input type="password"></label>

Dla zachowania bezpieczeństwa podczas przesyłania hasła w formularzu bezsprzecznie należy stosować metodę POST, przy metodzie GET wszystkie wysłane dane będą widoczne w pasku adresu przeglądarki. W protokole HTTP dane wysyłane są w postaci zwykłego tekstu i mogą zastać przechwycone podczas transmisji na serwer. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie HTTPS, szyfrowanej wersji protokołu HTTP. Jeśli wdrożenie HTTPS nie jest możliwe, można skorzystać z szyfrowania danych po stronie klienta za pomocą języka JavaScript, dla którego istnieją w postaci dodatkowych bibliotek implementacje niektórych popularnych algorytmów szyfrowania. Słowo „popularnych” oznacza, że algorytmy te będą dostępne także w językach stosowanych po stronie serwera i hasło po przesłaniu będzie można odczytać.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna