Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Linux – Sortowanie zawartości pliku

czwartek,

Linux – Sortowanie zawartości pliku

Sortowanie to jedna z podstawowych operacji podczas przetwarzania danych.

Ćwiczenie

Zapisz w pliku o nazwie wynik posortowaną w porządku alfabetycznym zawartość pliku /etc/rpc.

Rozwiązanie

Założyliśmy całkowite „zaćmienie pamięci” użytkownika, dlatego w rozwiązaniu skorzystaliśmy z dostępnej w systemie pomocy (komenda apropos).

0:05 apropos sortowanie Pierwsza próba skorzystania z pomocy pozwala przypomnieć sobie właściwe słowo (sort).

0:12 apropos sort Ustalono, że poszukiwany program to sort.

0:22 sort /etc/rpc Bez stosowania dodatkowych opcji wiersze sortowane są w porządku alfabetycznym. O innych możliwościach można dowiedzieć się z pomocy programu (sort --help).

0:30 sort /etc/rpc > wynik W konsoli wynik komendy można przekierować do pliku za pomocą operatora >.

0:38 cat wynik Wyświetlenie zawartości pliku wynik w celu sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia.

Filmy są dostępne jedynie w formacie MP4. Jest on obsługiwany m.in. w nowych wersjach popularnych przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Z zawartością filmu można zapoznać się w opisie ćwiczenia.

Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły