Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Diagnostyka sieci… telefonem

poniedziałek,

Diagnostyka sieci… telefonem

Wśród wielu aplikacji dla telefonów komórkowych znajdują się także programy narzędziowe do diagnostyki sieci komputerowej. Ćwiczenia z takimi programami nie są obowiązkowe dla naszych uczniów, jednak mogą być środkiem do samodzielnego doskonalenia swoich praktycznych umiejętności. Istnieje wiele podobnych aplikacji, omówiliśmy pakiet „Network Utilities” dla systemu Android, który jest zbiorem podstawowych programów do diagnostyki sieci komputerowej.

Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną na powyższej grafice, aplikacja w wersji dostępnej nieodpłatnie będzie wyświetlać reklamy, należy być tego świadomym. Wymaga także udzielenia kilku zgód, których użytkownik udziela na własną odpowiedzialność. „Network Utilities” nie różni się zbytnio pod tym względem od innych aplikacji i gier.

W dalszej części artykułu przedstawiliśmy narzędzia dostępne w pakiecie „Network Utilities”.

IP Discover

Narzędzie działa podobnie do arpscan, wykrywa adresy MAC i IP urządzeń aktywnych w sieci lokalnej. Dzięki bazie producentów (adresy MAC) próbuje ustalić również wytwórcę sprzętu.

IP range scanner

Wykrywanie otwartych portów hostów według zadanego zakresu adresów. W przykładowym wywołaniu poszukiwano otwartych portów 22 i 80 (SSH i HTTP) w sieci lokalnej.

UPnP scan & control

Wykrywanie usługi UPnP.

Netstat

Wyświetlanie aktywnych połączeń sieciowych urządzenia.

Ping

Podstawowa funkcjonalność programu ping.

Traceroute

Narzędzie pozwala poznać trasę pakietów do wybranego hosta przez sieć (także Internet).

Port scaner

Wykrywanie otwartych portów hosta określonego adresem IP lub nazwą domenową.

DNS records

Odczytywanie rekordów DNS. W przykładzie wyszukiwano rekordów typu A.

Whois

Zapytanie do baz danych DNS w celu uzyskania danych właściciela domeny, adresu IP i innych informacji.

IP calculator

Podobny w działaniu do innych tego typu narzędzi kalkulator, który pobiera adres IP i maskę sieci, a następnie oblicza adres rozgłoszeniowy, adres sieci, maskę i zakres hostów.

Telenet & SSH

Narzędzie daje możliwość uzyskiwania połączenia ze zdalnym urządzeniem za pomocą protokołu Telnet lub SSH. W przykładzie zastosowano protokół SSH. Po zalogowaniu się użytkownik wykonał polecenie w zdalnym systemie i się wylogował. Ostudzając zapędy naszych uczniów, informujemy, że widoczne na filmie nazwę użytkownika i hasło zdefiniowano specjalnie do poniższej prezentacji i dane te nie występują na szkolnych komputerach, serwerach, usługach itp.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły