Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Deklarowanie metod

czwartek,

Deklarowanie metod

Metody deklarowane wewnątrz klasy pozwalają na wykonywanie zadań. Za przykład posłuży zmodyfikowana klasa Config z poprzedniego materiału. Zadeklarowano w niej trzy proste metody. Metody można nazwać jako funkcje składowe, a sposób ich deklarowania jest podobny jak w przypadku standardowych funkcji użytkownika. Kolejną nowością w deklaracji klasy jest użycie pseudozmiennej $this, która oznacza odwołanie do bieżącego egzemplarza klasy (innymi słowy obiektu, z którego została wywołana). Pseudozmienna $this może wskazywać zarówno na składowe, jak i metody.

<?php
  
   class Config {
    public $pathFile;
    public $description = 'plik konfiguracyjny';
    public $fileName;

    function setPath($path) {
      $this->pathFile = $path;
      $this->fileName = basename($this->pathFile);
    }

    function setDesc($desc) {
      $this->description = $desc;
    }

    function getInfo() {
      return [$this->fileName, $this->description, $this->pathFile];
    }

  }

  $a = new Config();
  $a->setPath('/usr/local/etc/app1.ini');
  echo $a->getInfo()[0];

?>

Metody Config->setPath() oraz Config->setPath() służą do ustawiania odpowiednich składowych. Sposób ich działania jest na tyle oczywisty, że nie raczej nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Dodatkowo w metodzie Config->setPath() na podstawie ścieżki dostępu ustalana jest nazwa pliku. Metoda Config->getInfo() zwraca składowe obiektu w postaci tablicy. W przykładzie w wierszu 25 wyświetlono jedynie pobraną nazwę pliku (indeks 0, pierwszy element zwróconej tablicy).

Artykuł: Sztuczna inteligencja w szkole i&nbsp;pracy

Sztuczna inteligencja w szkole i pracy

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Terminy zjazdów w&nbsp;Liceum dla&nbsp;Dorosłych

Terminy zjazdów w Liceum dla Dorosłych

Artykuł: Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Test wiedzy o kampanii wrześniowej

Artykuł: Pomniki kampanii wrześniowej w&nbsp;Polsce

Pomniki kampanii wrześniowej w Polsce

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły