Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

wtorek,

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”.

Materiał adresowany jest do dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców. UODO podkreśla, że zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele powinni dbać o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy narzędzi wykorzystywanych w zdalnej nauce, a także o bezpieczeństwie tych danych. W dokumencie wspomniano o obowiązku szkoły do poinformowania nauczycieli, rodziców oraz uczniów o sposobie realizacji nauki zdalnej, a także o tym, jak w tym zakresie będą przetwarzane dane osobowe. Szkoła powinna skorzystać z pomocy wyznaczonego inspektora ochrony danych i w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę zagrożeń. Jednym z obowiązków szkoły w zakresie ochrony danych osobowych jest zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Nauczyciele nie powinni używać prywatnych adresów poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub ich opiekunami prawnymi. Nasza szkoła już trzy lata temu zapewniła pracownikom służbowe adresy e-mail. UODO nie zabrania wykorzystywania przez nauczyciela prywatnego komputera, tabletu, czy telefonu do przetwarzania danych osobowych w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć, jednak w każdym przypadku należy zadbać o zabezpieczenie danych przetwarzanych na prywatnych urządzeniach.

Podkreślono, aby pamiętać, że za przetwarzanie danych uczniów przy wykorzystaniu narzędzi wdrożonych samodzielnie przez nauczyciela zawsze odpowiedzialność ponosi szkoła. Dlatego przyjmowanie określonego rozwiązania powinno się odbywać w uzgodnieniu z dyrektorem szkół, który powinien wiedzieć jakie narzędzia są wykorzystywane do prowadzenia zdalnej edukacji w szkole. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

W poradniku przypomniano, że podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem źródłowym: Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły