Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Mohylewem

sobota,

Bitwa pod Mohylewem

27 czerwca 1581 roku pod Mohylewem dwustu husarzy skutecznie odpierało ataki wielokrotnie liczniejszych oddziałów moskiewskich.

Wykorzystując wojnę Rzeczypospolitej z Gdańskiem, latem 1577 roku armia moskiewska wtargnęła do Inflant. W 1578 roku z Iwanem Groźnym negocjowali polscy posłowie. Rozmowy nie przyniosły porozumienia, jednak podpisano trzyletni rozejm. Latem 1579 roku król Stefan Batory formalnie wypowiedział wojnę Rosji i przystąpił do działań zaczepnych. Kampania połocka zakończyła się sukcesem, zdobyto kilka miast. Skuteczną ofensywę kontynuowano w roku następnym. W 1581 roku Stefan Batory planował nową kampanię, chciał zdobyć Psków i zmusić Iwana Groźnego do zawarcia pokoju.

Dzięki swoim szpiegom na polskim dworze Rosjanie znali plany Polaków, uprzedzając atak przeciwnika, w czerwcu 1581 roku ich oddziały wkroczyły na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. 27 czerwca ponad trzydzieści tysięcy żołnierzy Iwana Groźnego uderzyło na przedmieścia Mohylewa. Obrońcy miasta znaleźli się w krytycznej sytuacji. W tym czasie w pobliżu przebywała licząca dwustu ludzi chorągiew husarska pod dowództwem Marcina Kazanowskiego. Ruszyła ona z odsieczą.

Husarzy przez siedem godzin zmagali się z przeciwnikiem. Później na placu boju pojawiło się około trzystu kawalerzystów lekkiej jazdy przybyłych na pomoc Polakom. Było to około trzystu żołnierzy. Rosjanie uznali, że jest to cała armia królewska i w panice rzucili się do ucieczki. Pod Mohylewem nie poległ żaden husarz.

Adam Trybus

Adam Trybus

Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Władysław Bruliński

Władysław Bruliński

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Artur Linowski

Artur Linowski

Maciej Kalenkiewicz

Maciej Kalenkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna