Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Badanie dostępności tekstów

środa,

Badanie dostępności tekstów

Uważamy, że należy dążyć do podnoszenia jakości swojej pracy. Jedną z cech dobrego nauczyciela jest pisanie tekstów zrozumiałych dla adresata. Celem naszego artykułu nie jest krytykowanie kogokolwiek, cytaty mają jedynie ilustrować problem. Często teksty powstają pod presją czasu, co nie sprzyja analizowaniu ich przez autora pod omawianym kątem.

Istnieje kilka narzędzi służących do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z takich aplikacji. Do przykładowej analizy wykorzystaliśmy dostępne nieodpłatnie serwisy jasnopis.pl oraz logios.pl. Szczegóły na temat tych projektów są zamieszczone na ich stronach internetowych. Zbadaliśmy pod kątem poziomu zrozumiałości, jedno ze zdań skierowanych do rodziców w pewnym dokumencie: „Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta”.

jasnopis.pl

logios.pl

Posumowanie

Okazuje się, że dostępność badanego tekstu jest niska i osiąga poziom aktów prawnych. Dla porównania poddany testowi tekst „Ala ma kota” uzyskał oczekiwane wyniki.

Powyższy tekst po usunięciu problematycznego cytatu i nazw domen uzyskał w jasnopisie ocenę 4/7 – tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim lub mających duże doświadczenie życiowe. Nasz artykuł jest kierowany głównie do nauczycieli.

Więcej informacji

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Artykuł: Packard Bell

Packard Bell

Artykuł: Guido van Rossum – twórca języka Python

Guido van Rossum – twórca języka Python

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły