Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Badanie dostępności tekstów

środa,

Badanie dostępności tekstów

Uważamy, że należy dążyć do podnoszenia jakości swojej pracy. Jedną z cech dobrego nauczyciela jest pisanie tekstów zrozumiałych dla adresata. Celem naszego artykułu nie jest krytykowanie kogokolwiek, cytaty mają jedynie ilustrować problem. Często teksty powstają pod presją czasu, co nie sprzyja analizowaniu ich przez autora pod omawianym kątem.

Istnieje kilka narzędzi służących do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z takich aplikacji. Do przykładowej analizy wykorzystaliśmy dostępne nieodpłatnie serwisy jasnopis.pl oraz logios.pl. Szczegóły na temat tych projektów są zamieszczone na ich stronach internetowych. Zbadaliśmy pod kątem poziomu zrozumiałości, jedno ze zdań skierowanych do rodziców w pewnym dokumencie: „Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta”.

jasnopis.pl

logios.pl

Posumowanie

Okazuje się, że dostępność badanego tekstu jest niska i osiąga poziom aktów prawnych. Dla porównania poddany testowi tekst „Ala ma kota” uzyskał oczekiwane wyniki.

Powyższy tekst po usunięciu problematycznego cytatu i nazw domen uzyskał w jasnopisie ocenę 4/7 – tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim lub mających duże doświadczenie życiowe. Nasz artykuł jest kierowany głównie do nauczycieli.

Więcej informacji

Artykuł: Pentium II

Pentium II

Artykuł: Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły