Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Aktualizacja Ubuntu do najnowszej wersji

środa,

Aktualizacja Ubuntu do najnowszej wersji

Artykuł dotyczy aktualizacji systemu do najnowszej wersji z poziomu wiersza poleceń. System wyjściowy to Ubuntu 18.04 LTS, czyli wersja o wydłużonym czasie wsparcia technicznego.

Aktualizacja systemu wykonana prezentowaną metodą zachowuje pliki użytkownika i wspierane w nowej wersji programy. Jeśli pliki konfiguracyjne są istotne (np. dotyczą usług serwera), instalator daje możliwość ich pozostawienia bez zmian. Prezentowaną aktualizację można było wykonać w jednym kroku, jednak aby przedstawić więcej możliwych opcji, system aktualizowano do nowszej wersji dwukrotnie (do 19.10, a następnie do 20.04).

Próba aktualizacji systemu „z marszu” zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ system jest w wersji LTS i program domyślnie nie bierze pod uwagę standardowych wydań (19.04, 19.10).

Zgodnie z podpowiedzią programu dokonano edycji pliku konfiguracyjnego. Na poniższym zrzucie widoczny jest edytor mcedit, jednak można użyć dowolnego edytora tekstowego (np. nano, vi). Zmiana polegała na zastąpieniu skrótu LTS na słowo „normal” w ostatnim wierszu pliku. Po tej modyfikacji pod uwagę będą brane także krótkoterminowe wersje systemu.

Ponowne sprawdzenie dostępności nowej wersji daje pozytywny wynik.

Zgodnie z propozycją programu rozpoczęto proces aktualizacji (komenda do-release-upgrade). Operacja wymaga od użytkownika udzielania odpowiedzi na pytania instalatora, najczęściej dotyczą one restartowania usług i plików konfiguracyjnych, jeśli system nie był jakoś specjalnie wcześniej konfigurowany zalecane jest wybieranie odpowiedzi tak (yes). Bezwzględnie nie należy przerywać procesu aktualizacji, po restarcie uruchomienie systemu może okazać się niemożliwe.

Po zakończeniu aktualizacji i restarcie komputera sprawdzono wersję aktualnego systemu.

Ponowne sprawdzenie dostępności nowego wydania Ubuntu zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ kolejna wersja, którą jest Ubuntu 20.04 LTS, oficjalnie ukaże się dopiero jutro. Dzięki parametrowi „-d” wymuszono instalację wersji niestabilnej. Operacja ta jest niezalecana, jeśli celem nadrzędnym jest stabilność systemu.

Po zakończeniu aktualizacji i restarcie komputera sprawdzono wersję aktualnego systemu.

Artykuł: Nowości w szkolnej bibliotece

Nowości w szkolnej bibliotece

Artykuł: Polska flaga nad Monte Cassino

Polska flaga nad Monte Cassino

Artykuł: Data Encryption Standard

Data Encryption Standard

Artykuł: Jan Jaworowski

Jan Jaworowski

Artykuł: Jerzy Drzewiecki

Jerzy Drzewiecki

Artykuł: Komputer Z3

Komputer Z3

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły