Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Address Resolution Protocol

poniedziałek,

Address Resolution Protocol

Address Resolution Protocol (ARP) to protokół sieciowy realizujący mapowanie logicznych adresów warstwy trzeciej modelu OSI (sieciowej) na fizyczne adresy warstwy drugiej (łącza danych). Jego zastosowanie nie ogranicza się do kojarzenia adresów IP i MAC w sieciach Ethernet, ale także do odpytywania o adresy fizyczne w technologiach Token ring czy FDDI. Protokół ARP zdefiniowano w dokumencie RFC 826.

Z poziomu systemu operacyjnego tzw. tablicę ARP można zobaczyć, wykorzystując polecenie arp (zarówno w Linuksie, jak i Windows). W poniższym przykładzie listę ograniczono do ośmiu wierszy (zamiast kilkudziesięciu) z pomocą programu head, jednak standardowo wystarczy samo arp. Warto przeczytać pomoc do programu, tutaj nie będziemy omawiali jego opcji.

Tablica ARP

Tablica ARP znacznie zmniejsza ruch sieciowy. Podczas wysyłania pakietów do hosta w tej samej sieci nie ma potrzeby wysyłania za każdym razem ramki rozgłoszeniowej (broadcast) do wszystkich lokalnych stacji w celu ustalenia adresu MAC adresata.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły