}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

XIX Dzień Papieski

poniedziałek,

XIX Dzień Papieski

We wtorek 15 października, dokładnie w przeddzień czterdziestej pierwszej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, w naszej szkole będziemy obchodzić tegoroczny dzień Papieski.

Kościół katolicki w Polsce w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża obchodzi Dzień Papieski. 16 października 1978 roku, o godzinie 18:18 znad Kaplicy Sykstyńskiej na placu św. Piotra w Rzymie uniósł się biały dym. Kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybrali kolejnego papieża, następcę na Stolicy Piotrowej. Okazał się nim Karol Wojtyła, młody kardynał z Polski. Koordynatorem przedsięwzięć podejmowanych w ramach obchodów Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Tematy Dni Papieskich

 • 2001 (I) – Pontyfikat Przełomów – (14 października);
 • 2002 (II) – Jan Paweł II – Świadek nadziei (13 października);
 • 2003 (III) – Jan Paweł II – Apostoł Jedności (12 października);
 • 2004 (IV) – Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju (10 października);
 • 2005 (V) – Jan Paweł II – Orędownik prawdy (16 października);
 • 2006 (VI) – Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia (15 października);
 • 2007 (VII) – Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka (14 października);
 • 2008 (VIII) – Jan Paweł II – Wychowawca młodych (12 października);
 • 2009 (IX) – Jan Paweł II – Papież wolności (11 października);
 • 2010 (X) – Jan Paweł II – Odwaga świętości (10 października);
 • 2011 (XI) – Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy (9 października);
 • 2012 (XII) – Jan Paweł II – Papież rodziny (14 października);
 • 2013 (XIII) – Jan Paweł II – Papież dialogu (13 października);
 • 2014 (XIV) – Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie (12 października);
 • 2015 (XV) – Jan Paweł II – Patron Rodziny (11 października);
 • 2016 (XVI) – Bądźcie świadkami miłosierdzia (9 października);
 • 2017 (XVII) – Idźmy naprzód z nadzieją (8 października);
 • 2018 (XVIII) – Promieniowanie ojcostwa (14 października);
 • 2019 (XIX) – Wstańcie, chodźmy! (13 października).

Artykuł: Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Artykuł: Stanisław Schoen-Wolski

Stanisław Schoen-Wolski

Artykuł: Bitwa pod Kirlibabą

Bitwa pod Kirlibabą

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna