Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Universal Trading Platform

poniedziałek,

Universal Trading Platform

Od 15 kwietnia 2013 roku Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie obsługuje nowy system informatyczny zakupiony od NYSE Technologies. Jest on wykorzystywany przez wiele europejskich i światowych giełd, m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Warszawska giełda dołączyła do sieci najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

System transakcyjny Universal Trading Platform (UTP) został zaimplementowany na bazie systemu Linux. Efektem zmian było znaczne zwiększenie wydajności warszawskiej giełdy, UTP jest w stanie obsłużyć dwadzieścia tysięcy transakcji na sekundę, w poprzednim systemie było to zaledwie około 300 zleceń. Funkcjonalność systemu została poszerzona, pojawiły się nowe rodzaje i typy ważności zleceń. UTP jest wysoce skalowalny, dodanie jednego serwera Trading Unit przynosi zwiększenie wydajności o kolejne dziesięć tysięcy zleceń na sekundę.

Poprzedni system informatyczny giełdy w Warszawie to opracowany przez firmę Hewlett-Packard Warset. Był on wykorzystywany od 17 listopada 2000 roku.

Technik informatyk E.12
Tadeusz Chłopik

Tadeusz Chłopik

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Zamki w województwie śląskim

Zamki w województwie śląskim

Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Proces szesnastu

Proces szesnastu

Wycieczka do Bawarii na mapie

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna