Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Universal Trading Platform

poniedziałek,

Universal Trading Platform

Od 15 kwietnia 2013 roku Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie obsługuje nowy system informatyczny zakupiony od NYSE Technologies. Jest on wykorzystywany przez wiele europejskich i światowych giełd, m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Warszawska giełda dołączyła do sieci najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

System transakcyjny Universal Trading Platform (UTP) został zaimplementowany na bazie systemu Linux. Efektem zmian było znaczne zwiększenie wydajności warszawskiej giełdy, UTP jest w stanie obsłużyć dwadzieścia tysięcy transakcji na sekundę, w poprzednim systemie było to zaledwie około 300 zleceń. Funkcjonalność systemu została poszerzona, pojawiły się nowe rodzaje i typy ważności zleceń. UTP jest wysoce skalowalny, dodanie jednego serwera Trading Unit przynosi zwiększenie wydajności o kolejne dziesięć tysięcy zleceń na sekundę.

Poprzedni system informatyczny giełdy w Warszawie to opracowany przez firmę Hewlett-Packard Warset. Był on wykorzystywany od 17 listopada 2000 roku.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

Universal Trading Platform

Adobe Integrated Runtime

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Opera

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Twórca tranzystora polowego

Twórca tranzystora polowego

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna