Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marcin Gwiazda zwycięzcą konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

piątek,

Marcin Gwiazda zwycięzcą konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Marcin Gwiazda, uczeń technikum informatycznego z naszej szkoły, zwyciężył w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Nasz uczeń będzie reprezentował powiat mrągowski na ogólnopolskim szczeblu konkursu. W naszej szkole Marcin dał się poznać jako zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcia członek Samorządu Szkolnego, a także uczestnik wielu konkursów. Już dwukrotnie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Działalność społeczną prowadzi również poza szkołą, m.in. jako współpracownik Hospicjum Domowego im. Świętego Wojciecha w Mrągowie oraz uczestnik prac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

Mrągowski powiat organizuje eliminacje powiatowe Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” od kilkunastu lat . Jest to realizacja ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej. Przesłaniem konkursu jest promowanie osiągnięć młodych ludzi, zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym: kolegom, osobom starszym i chorym.

Głównym celem szkolnego wolontariatu jest służba na rzecz innych, pomoc rówieśnikom będącym w trudnych sytuacjach, wspieranie ciekawych inicjatyw, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, życia bez uzależnień, wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodego pokolenia, pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym i działania na rzecz środowiska naturalnego.

Artykuł: Pentium II

Pentium II

Artykuł: Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły