Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marcin Gwiazda zwycięzcą konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

piątek,

Marcin Gwiazda zwycięzcą konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Marcin Gwiazda, uczeń technikum informatycznego z naszej szkoły, zwyciężył w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Nasz uczeń będzie reprezentował powiat mrągowski na ogólnopolskim szczeblu konkursu. W naszej szkole Marcin dał się poznać jako zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcia członek Samorządu Szkolnego, a także uczestnik wielu konkursów. Już dwukrotnie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Działalność społeczną prowadzi również poza szkołą, m.in. jako współpracownik Hospicjum Domowego im. Świętego Wojciecha w Mrągowie oraz uczestnik prac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

Mrągowski powiat organizuje eliminacje powiatowe Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” od kilkunastu lat . Jest to realizacja ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej. Przesłaniem konkursu jest promowanie osiągnięć młodych ludzi, zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym: kolegom, osobom starszym i chorym.

Głównym celem szkolnego wolontariatu jest służba na rzecz innych, pomoc rówieśnikom będącym w trudnych sytuacjach, wspieranie ciekawych inicjatyw, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, życia bez uzależnień, wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodego pokolenia, pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym i działania na rzecz środowiska naturalnego.

Zmiana koloru punktora listy

Zmiana koloru punktora listy

Zmiana punktora listy

Zmiana punktora listy

Lista jako menu strony internetowej

Lista jako menu strony internetowej

Zagnieżdżanie list

Zagnieżdżanie list

Pomoc systemowa, część 2 (info)

Pomoc systemowa, część 2 (info)

Pomoc systemowa, część 1 (manual)

Pomoc systemowa, część 1 (manual)

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna