Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konkurs na hasło promujące szkołę!

czwartek,

Konkurs na hasło promujące szkołę!

,Chwytliwe’’ hasło reklamowe to klucz do sukcesu.

Komisja ds. Promocji Szkoły zaprasza Was do udziału w konkursie, którego celem będzie wymyślenie oryginalnego, niebanalnego oraz zapadającego w pamięć hasła promującego Naszą Szkołę.

Najlepsze hasła zostaną wykorzystane do promocji Naszej Szkoły między innymi: na stronie internetowej, materiałach promocyjnych, ulotkach, gadżetach reklamowych a także podczas Targów Pracy i innych wydarzeń promocyjnych.

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Konkurs szkolny

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO REKLAMOWE CKZiU

I. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest CKZiU w Mrągowie
 2. Organizatora reprezentuje - Komisja ds. Promocji Szkoły

II. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się dnia 14.02.2019 r. i będzie trwał do 01.03.2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w marcu 2019 r.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń lub pracownik CKZiU w Mrągowie. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu na adres e-mail zamieszczony na banerze konkursu, swojego hasła wraz z podaniem imienia i nazwiska jego twórcy oraz kontaktowego numeru telefonu.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.

IV. Zasady konkursu

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła wymyślone i napisane osobiście przez uczestnika.
 2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 2 hasła.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagroda

 1. Hasła reklamowe będą oceniane przez Komisję ds. Promocji Szkoły.
 2. Komisja oceni prace biorąc pod uwagę oryginalność, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku niespełnienia kryteriów.
 4. Autor zwycięskiego hasła otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia większej ilości uczestników konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie za pracę na rzecz szkoły.

VI. Przesłanie hasła na adres jest jednoznaczne z oświadczeniem:

 1. Praca jest moim samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Osoby biorące udział w konkursie zrzekają się z praw autorskich wymyślonych przez siebie haseł na rzecz Organizatora Konkursu, który tym samym przejmuje prawo do dysponowania pracą konkursową w celach promocyjnych.

Organizatorzy Konkursu

Konkurs szkolny

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły