Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jesteśmy zawodowcami

wtorek,

Jesteśmy zawodowcami

Projekt

Cel projektu „Jesteśmy zawodowcami — edycja 2” to podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Działania te ukierunkowane są zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy. Dodatkowo nasza placówka uzyska niezbędne doposażenie do prowadzenia kursów wskazanych w projekcie, które po jego zakończeniu będzie wykorzystywane do organizowania kolejnych szkoleń oraz nauki przedmiotów zawodowych. Wartość projektu to 428 921,30 zł przy wkładzie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynoszącym 364 583,10 zł.

Wsparcie oferowane dla uczniów

 • Diagnoza ucznia uwzględniająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dla 32 osób.
 • Kurs kompetencji miękkich „Asertywna i efektywna komunikacja w pracy zespołowej” dla 32 osób.
 • Kurs kompetencji miękkich „Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy” dla 32 osób.
 • Kurs „MAG/TIG” dla 8 osób.
 • Kurs „Operator wózków widłowych” dla 20 osób.
 • Kurs „Geometria układu zawieszenia” dla 16 osób.
 • Kurs „Układy klimatyzacji” dla 16 osób.
 • Kurs „Prawo jazdy kat B” dla 8 osób.
 • Kurs „Prawo jazdy kat B+E” dla 8 osób.
 • Kurs „Operator koparko-ładowarki” dla 4 osób.
 • Kurs „Operator HDS” dla 8 osób.
 • Staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy dla 32 osób.

Wsparcie oferowane nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu

 • Kurs spawacza metodą TIG-1, 2 I 3 STOPIEŃ (1N).
 • Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat. IJWO + egzamin UDT (2N).
 • Kurs Instruktor-wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych (2N).
 • Szkolenie Geometria zawieszenia pojazdów (2N).
 • Szkolenie Układy klimatyzacji (2N).

Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 32 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie kształcących się w naszej szkole w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych (klasa 3 i 4);
 • z drugiej i trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia:
 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • ślusarz;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • operator obrabiarek skrawających;
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Dodatkowo projekt obejmuje pięciu nauczycieli oraz kadrę wspierającą i organizującą proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z CKZiU w Mrągowie. W grupie tej znaleźli się także nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej…

Informacje o projekcie

Rekrutacja

Ulotka promocyjna

ORP Sokół

ORP Sokół

Mieczysław Psykała

Mieczysław Psykała

EFF DES cracker

EFF DES cracker

Zbigniew Piasecki

Zbigniew Piasecki

Sublime Text

Sublime Text

Spam

Spam

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna