Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jesteśmy zawodowcami

wtorek,

Jesteśmy zawodowcami

Projekt

Cel projektu „Jesteśmy zawodowcami — edycja 2” to podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Działania te ukierunkowane są zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy. Dodatkowo nasza placówka uzyska niezbędne doposażenie do prowadzenia kursów wskazanych w projekcie, które po jego zakończeniu będzie wykorzystywane do organizowania kolejnych szkoleń oraz nauki przedmiotów zawodowych. Wartość projektu to 428 921,30 zł przy wkładzie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynoszącym 364 583,10 zł.

Wsparcie oferowane dla uczniów

 • Diagnoza ucznia uwzględniająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dla 32 osób.
 • Kurs kompetencji miękkich „Asertywna i efektywna komunikacja w pracy zespołowej” dla 32 osób.
 • Kurs kompetencji miękkich „Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy” dla 32 osób.
 • Kurs „MAG/TIG” dla 8 osób.
 • Kurs „Operator wózków widłowych” dla 20 osób.
 • Kurs „Geometria układu zawieszenia” dla 16 osób.
 • Kurs „Układy klimatyzacji” dla 16 osób.
 • Kurs „Prawo jazdy kat B” dla 8 osób.
 • Kurs „Prawo jazdy kat B+E” dla 8 osób.
 • Kurs „Operator koparko-ładowarki” dla 4 osób.
 • Kurs „Operator HDS” dla 8 osób.
 • Staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy dla 32 osób.

Wsparcie oferowane nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu

 • Kurs spawacza metodą TIG-1, 2 I 3 STOPIEŃ (1N).
 • Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat. IJWO + egzamin UDT (2N).
 • Kurs Instruktor-wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych (2N).
 • Szkolenie Geometria zawieszenia pojazdów (2N).
 • Szkolenie Układy klimatyzacji (2N).

Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 32 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie kształcących się w naszej szkole w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych (klasa 3 i 4);
 • z drugiej i trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia:
 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • ślusarz;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • operator obrabiarek skrawających;
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Dodatkowo projekt obejmuje pięciu nauczycieli oraz kadrę wspierającą i organizującą proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z CKZiU w Mrągowie. W grupie tej znaleźli się także nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej…

Informacje o projekcie

Rekrutacja

Ulotka promocyjna

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły