Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Karcz

piątek,

Jan Karcz

Dzisiaj mija rocznica śmierci Jana Karcza – obrońcy Lwowa, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, żołnierza Związku Walki Zbrojnej.

Urodził się 16 października 1892 roku w podkrakowskiej wsi Modlnica. Po maturze rozpoczął studia na wydziale budowy dróg i mostów Politechniki Lwowskiej. W 1914 roku został zmobilizowany do wojska austriackiego. Trafił do praskiego batalionu saperów, skąd został skierowany do Oficerskiej Szkoły Saperów w Krems. Brał udział w walkach na froncie serbskim i włoskim. Służbę w Armii Austro-Węgier zakończył w stopniu porucznika.

W listopadzie 1918 roku ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w walkach o Lwów. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako oficer 7 pułku Ułanów Lubelskich. Za męstwo został odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie pozostał w wojsku. Po ukończeniu kursów w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu służył w 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.

Pod koniec 1925 roku podjął pracę w Departamencie Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po ukończeniu Kursu Normalnego Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i uzyskaniu dyplomu naukowego oficera Sztabu Generalnego objął dowództwo 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Kolejnym awansem było stanowisko szefa Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, które powierzono mu jesienią 1931 roku. Od 1937 roku dowodził Mazowiecką Brygadą Kawalerii.

Podczas kampanii wrześniowej jego jednostka działała w składzie Armii „Modlin”. Początkowo jego ułani bronili pozycji koło Mławy i dopiero zagrożenie okrążeniem zmusiło ich do odwrotu. Mazowiecka Brygada Kawalerii toczyła krwawe walki odwrotowe. Po klęsce wrześniowej Jan Karcz rozpoczął działalność konspiracyjną w krakowskiej Tajnej Organizacji Wojskowej „Związek Orła Białego”, która w czerwcu 1940 rok znalazła się w strukturach Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej.

Na początku 1941 roku Karcz został przypadkowo aresztowany w łapance w Tarnowie. Po kilku miesiącach pobytu w lubelskim więzieniu trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wstąpił do zorganizowanego przez rotmistrza Witolda Pileckiego Związku Organizacji Wojskowej. Pod koniec 1941 roku w wyniku zdrady został aresztowany przez obozowe gestapo. Po brutalnym śledztwie został skierowany do karnej kompanii w Birkenau. Nadal prowadził działalność konspiracyjną. 23 stycznia 1943 roku został ponownie aresztowany. Dwa dni później Jan Karcz został rozstrzelany pod Ścianą Straceń.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna