Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Internet Explorer 3

wtorek,

Internet Explorer 3

13 sierpnia 1996 roku zadebiutowała trzecia wersja graficznej przeglądarki internetowej z firmy Microsoft.

Internet Explorer był pierwszą przeglądarką, która rozpoczęła poważniejszą rywalizację z dominującym wcześniej Netscape Navigatorem. Udział IE w rynku w na początku 1996 roku wynosił około 9% i w ciągu dwóch lat wzrósł prawie trzykrotnie. 8 stycznia 1997 roku udostępniono wersję IE3 komputerów Apple. Program mógł być instalowany w systemach Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, System 7, Mac OS 8. Była to pierwsza wersja IE z logo w postaci niebieskiej litery „e”.

Program dostarczano z użytecznymi dodatkami w postaci klient poczty elektronicznej Internet Mail and News, książka adresowa Windows Address Book, komunikator tekstowy Microsoft Comic Chat, opracowany przez Progressive Networks (później RealNetworks) odtwarzacz multimediów strumieniowych RealPlayer. W późniejszych wersjach IE3 dodano klienta VoIP Microsoft NetMeeting i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player. Przeglądarkę rozpowszechniani łącznie ze środowiskiem Microsoft Java Virtual Machine, które stało się przedmiotem sporów sądowych z firmą Sun Microsystems, które zakończyły się dopiero w 2001 roku zapłaceniem przez Microsoft 20 milionów dolarów i wycofaniem produktu w 2003 roku.

W 1996 roku organizacja W3C opracowała specyfikację pierwszej wersji kaskadowych arkuszy stylów CSS. CSS służy do określenia wizualnej prezentacji elementów strony w przeglądarkach graficznych i okazał się przełomową technologią powszechnie obecnie używaną. Pierwszą przeglądarką, która wspierała kaskadowe arkusze stylów, był Internet Explorer 3.0. Oczywiście obsługa CSS na tym etapie była tylko częściowa. Niestety w kolejnych wersjach IE stale poszerzana obsługa kaskadowych arkuszy stylów obarczona była błędami implementacji w porównaniu ze standardami CSS, co mocno hamowało upowszechnienie tej technologii. Obecnie problem ten został zniwelowany.

Wraz z programem Internet Explorer 3.0 zadebiutował język JScript. Był to klon opracowanego w 1995 roku w firmie Netscape Communications skryptowego języka JavaScript, dzięki któremu strony internetowe mogły być bardziej interaktywne. Ze względów prawnych Microsoft nie mógł w nazwie posłużyć się członem „Java”, który był znakiem towarowym zarejestrowanym przez Sun Microsystems. Niestety JScript nie był w pełni zgodny z JavaScript, co powodowało konieczność wykrywania odmiany języka w skryptach na stronach internetowych i aplikowania specyficznego kodu dla danej aplikacji. Zdarzały się także niedopracowane strony działające tylko w jednym typie przeglądarki. Obecnie ten problem praktycznie przestał istnieć, ponieważ organizacja ECMA (European Computer Manufacturers Association) opracowała specyfikację standaryzowanego języka ECMAScript, a twórcy jego implementacji, np. JScript i JavaScript, starają się zachować zgodność.

Internet Explorer 3.0 był pierwszą przeglądarką, która obsługiwała opracowany w firmie Microsoft język VBScript. Pierwotnie został zaprojektowany w celu zastąpienia plików wsadowych MS-DOS, jednak później zaadaptowano go jako konkurencyjne rozwiązanie dla JavaScript. Wersja języka wbudowana w przeglądarkę nie zyskała popularności wśród twórców stron internetowych, ponieważ obsługa tej technologii ograniczała się jedynie do Internet Explorera, a dodatkowo integracja z systemem była potencjalnym źródłem problemów związanych z bezpieczeństwem. Obsługa VBScript została wycofana w Internet Explorer 11. Język nadal jest rozwijany jako część ASP (Active Server Pages).

Technik informatyk E.12
Dzień polskiej żywności

Dzień polskiej żywności

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

System Xenix

System Xenix

Antoni Głowacki

Antoni Głowacki

Windows 95

Windows 95

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna