Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Henryk Leliwa-Roycewicz

wtorek,

Henryk Leliwa-Roycewicz

Dzisiaj przypada 29 rocznica śmierci Henryka Leliwy-Roycewicza – majora kawalerii Wojska Polskiego, uczestnika powstania warszawskiego, medalisty olimpijskiego.

Urodził się 30 lipca 1898 roku. Ukończył 7-klasową Szkołę Handlową w Kownie. W październiku 1917 roku został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 na ochotnika zgłosił się do 1 Pułku Ułanów Wileńskich. Ukończył warszawską Szkołę Podchorążych, a następnie kurs oficerów kawalerii w Grudziądzu. W stopniu podporucznika służył w 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W 1936 awansował na rotmistrza. W latach 1937–1939 był instruktorem jazdy konnej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

W kampanii wrześniowej walczył w szeregach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Podczas walk z Armią Czerwoną został ranny. Uniknął śmierci z rąk NKWD dzięki ucieczce ze szpitala. Wszyscy oficerowie z jego pułku zginęli w Katyniu. Leliwa-Roycewicz przyłączył się do polskiego podziemia. W listopadzie 1943 roku został dowódcą Batalionu im. Jana Kilińskiego. Pierwszego dnia powstania warszawskiego batalion uczestniczył w zdobyciu Prudentialu i opanowaniu placu Napoleona. 2 sierpnia żołnierze Henryka Leliwy-Roycewicza zdobyli gmach Poczty Głównej. Największym sukcesem batalionu było zdobycie w dniu 20 sierpnia budynku PAST-y. 8 września podczas walk w rejonie kina Colosseum Leliwa-Roycewicz został ciężko ranny.

W 1949 roku został skazany przez komunistyczne władze na sześć lat więzienia. Z zarzutów oczyszczono go w 1956 roku. W następnych latach jako trener i rzeczoznawca zajmował się jeździectwem. Był dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari – za kampanię wrześniową oraz za powstanie warszawskie. W 1990 roku awansował do stopnia pułkownika Wojska Polskiego. Henryk Leliwa-Roycewicz zmarł 18 czerwca 1990 roku w Warszawie.

Jego pasją życiową były konie. Na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 1936 w drużynowym Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego wspólnie z Sewerynem Kuleszą i Zdzisławem Kaweckim zdobył srebrny medal dla Polski. Rywalizacja miała bardzo dramatyczny przebieg. Gospodarze igrzysk skierowali rotmistrza Leliwę na złą trasę, co prawdopodobnie zdecydowało o złotym medalu dla Niemiec.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

Henryk Leliwa-Roycewicz

Wynalazca komputera?

Akcja „Burza” we Lwowie

Akcja „Burza” we Lwowie

Przeglądarka Lynx

Przeglądarka Lynx

Kazimierz Moczarski

Kazimierz Moczarski

iBook G3 Clamshell

iBook G3 Clamshell

Komputery na księżycu

Komputery na księżycu

Bitwa pod Czarnym Ostrowem

Bitwa pod Czarnym Ostrowem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna