Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Heinrich Hertz

piątek,

Heinrich Hertz

„Nie można oprzeć się wrażeniu, że formuły matematyczne mają niezależny od nas byt i inteligencję, że są mądrzejsze niż my sami, nawet mądrzejsze niż ich odkrywcy, i że możemy wywnioskować z nich więcej niż poprzednio w nich zawarto”

–– Heinrich Rudolph Hertz.

Heinrich Hertz urodził się 22 lutego 1857 roku w Hamburgu. Był fizykiem, który zasłynął jako odkrywca fal elektromagnetycznych.

Studiował fizykę na Uniwersytecie w Berlinie. Po ukończeniu studiów przez trzy lata był asystentem wybitnego niemieckiego uczonego Hermana von Helmholtza. W 1883 roku został wykładowcą fizyki teoretycznej na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii. W latach 1885–1889 był profesorem fizyki w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe. Ostatnia jego praca to posada profesora fizyki na Uniwersytecie w Bonn.

Hertz przeszedł do historii jako autor pionierskich prac dotyczących fal elektromagnetycznych. W 1886 roku za pomocą oscylatora elektrycznego wytworzył po raz pierwszy fale elektromagnetyczne. Oscylator zwano oscylatorem Hertza, a fale jako fale Hertza. Hertz swoim odkryciem eksperymentalnie potwierdził teorię Maxwella i stworzył podstawy rozwoju radiokomunikacji. Dla uczczenia jego osiągnięć jednostkę częstotliwości nazwano hercem (Hz).

Hertz w 1881 roku sformułował teorię dotyczącą naprężeń powstałych przy zetknięciu się dwóch ciał sprężystych. W swojej publikacji z 1894 roku uzupełnił sformułowaną przez Gaussa zasadę najmniejszego przymusu. W 1887 roku przyczynił się do odkrycia efektu fotoelektrycznego – zauważył, że naładowane obiekty oświetlone światłem ultrafioletowym rozładowują się dużo szybciej, w porównaniu do naładowanych nieoświetlonych obiektów.

Heinrich Hertz zmarł w 1894 roku w wieku 37 lat i nie doczekał się praktycznej realizacji radia.

Technik informatyk E.12
Jak zabezpieczyć się przed wichurą?

Jak zabezpieczyć się przed wichurą?

Tadeusz Chłopik

Tadeusz Chłopik

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Zamki w województwie śląskim

Zamki w województwie śląskim

Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Proces szesnastu

Proces szesnastu

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna