Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Przestarzałe elementy w HTML5

piątek,

Przestarzałe elementy w HTML5

Przestarzałe elementy nie znalazły się w specyfikacji języka HTML5 i ich używanie jest błędem składniowym. Inną sprawą jest ich obsługa przez przeglądarki, jak do tej pory są nadal obsługiwane. Z całą pewnością nie powinno się ich używać w nowych dokumentach. Dzięki rezygnacji z niektórych znaczników z języka HTML wyeliminowano elementy prezentacyjne. W przypadku innych, związanych z ramkami, poprawiono dostępność dokumentów. Więcej informacji można uzyskać w dokumentacji języka.

Z perspektywy osób, które dopiero uczą się języka HTML, należy zwracać uwagę, czy w znalezionych w sieci materiałach nie występują przestarzałe elementy, szkoda czasu na naukę nieaktualnych rozwiązań.

Przestarzałe elementy w HTML5

<acronym>wycofany na rzecz dotychczasowego znacznika <abbr>
<applet>wycofany na rzecz znacznika <object>
<basefont>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<big>wycofany na rzecz znaczników <h1>–<h6> oraz <header>
<center>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<dir>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<font>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<isindex>wycofany na rzecz stosowania znacznika <input>
<strike>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<s>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<u>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<tt>wycofany na rzecz stosowania kaskadowych arkuszy stylów
<hgroup>był to znacznik wprowadzony w HTML5, jednak został usunięty
<frame>,
<frameset>,
<noframes>
wycofane jako pogarszające dostępność
Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły