Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Grady Booch

środa,

Grady Booch

27 lutego 1955 roku urodził się amerykański inżynier oprogramowania Grady Booch znany jako współtwórca języka modelowania UML.

Na uczelni United States Air Force Academy w 1977 zdobył tytuł licencjata, a dwa lata później magistra inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Był szefem Rational Software Corporation. Po przejęciu firmy przez IBM w 2003 roku został głównym inżynierem oprogramowania w IBM Research.

Jego najszerzej znane osiągnięcia pochodzą z czasów pracy w Rational Software Corporation. Opracował system notacji w obiektowej analizie i projektowaniu zwany metodą Boocha. Kontynuacją metody Boocha był język UML (Unified Modeling Language, zunifikowany język modelowania).

UML został opracowany w połowie lat 90. ubiegłego wieku przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jacobsona. Tworzy się w nim modele systemów informatycznych, które dopiero mają powstać. Może być też wykorzystany do modelowania dziedziny problemu – opisywania fragmentu istniejącej rzeczywistości, np. struktura i funkcje jakiejś instytucji.

Modelowanie obiektowe pojawiło się w latach siedemdziesiątych. W latach 90. istniało kilkadziesiąt niezależnych metod obiektowych, m.in. metoda Boocha. Kiedy inni twórcy dwóch popularnych metod, Rumbaugh i Jacobson, dołączyli do Rational Software, nastąpił przełom. Powstał zunifikowany język modelowania. UML spotkał się z szerokim uznaniem, w prace włączyły się takie firmy jak HP, IBM, Oracle i Microsoft.

Antoni Siudak

Antoni Siudak

Badanie dostępności tekstów

Badanie dostępności tekstów

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Składowe RGB

Składowe RGB

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna