}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Free Pascal

czwartek,

Free Pascal

Dokładnie dwa lata temu ukazała się ostatnia jak do tej pory wersja dostępnego nieodpłatnie kompilatora języka Pascal. Program jest rozpowszechniany na zasadach licencji GNU GPL.

Język Pascal opracował w 1970 roku Niklaus Wirth. Dzięki rygorystycznej kontroli typów i czytelnej składni Pascal stał się językiem uważanym za odpowiedni do nauki dla początkujących programistów. Z biegiem czasu pojawiły się zintegrowane środowiska programistyczne dla tego języka produkowane przez firmy komercyjne. Najpopularniejszym z nich był Turbo Pascal z firmy Borland. W Polsce kompilator ten w pirackich wersjach był bardzo często spotykany w polskich szkołach w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych.

W 1992 roku firma Borland zakończyła rozwój środowiska Turbo Pascal. Wtedy niemiecki student Florian Paul Klämpfl zaczął pisać swój własny 16-bitowy kompilator języka Pascal dla systemu DOS. Nazwał go jako FPK Pascal. Tajemniczy skrót FPK oznaczał „Frei Pascal Kompiler”, choć był także zbieżny z inicjałami autora (Florian Paul Klämpfl). Wraz z wydaniem wersji 1.0 nazwę zmieniono na Free Pascal Compiler.

Po opublikowaniu kompilatora w Internecie do projektu dołączyli kolejni programiści, powstały porty dla Linuksa, OS/2 i platformy Win32. 12 lipca 2000 roku udostępniono 32-bitową wersję 1.0. W kolejnych latach powstały wersje dla architektur PowerPC, ARM, SPARC i AMD64. Kompilator mógł działać w środowisku 64-bitowym. Ostatnią wydaną wersją jest Free Pascal Compiler 3.0.4, który światło dzienne ujrzał 28 listopada 2017 roku.

Free Pascal Compiler rozpoznaje i kompiluje kod Pascala zapisany w wielu dialektach tego języka:

  • FPC w trybie domyślnym,
  • obiektowy FPC dopuszczający użycie rozszerzeń Object Pascala,
  • Delphi zapewniający zgodność z Delphi w wersji 4 i późniejszymi,
  • GPC zgodny z kompilatorem GPC z pakietu GCC,
  • Mac zgodny z dialektem Pascala firmy Apple,
  • TP zgodny z dostępnym w kompilatorze Turbo Pascal 7.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna