Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bob Miner

czwartek,

Bob Miner

Dziś przypada rocznica śmierci współzałożyciela Oracle Corporation i współautora pierwszego komercyjnie dostępnego rozwiązania do zarządzania relacyjną bazą danych.

Robert Miner urodził się 23 grudnia 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. Pochodził z asyryjskiej rodziny, która przybyła do USA z Iranu. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Illinois. W połowie lat siedemdziesiątych pracował w firmie Ampex. W 1977 roku jego podwładnym był Larry Ellison. Jednym z projektów, nad którym pracowali, był „Oracle” – baza danych opracowywana przez CIA. Jeszcze w tym 1977 roku Bob Miner opuścił Ampex i wspólnie z Edem Oatesem i Brucem Scottem założył firmę Software Development Laboratories. Kilka miesięcy później dołączył do nich Larry Ellison.

Ellison i Miner fascynowali się koncepcjami Edgara Franka Codda przedstawionymi w pracy „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”. Codd pracował w Laboratorium Badawczym IBM w San Jose, jednak nie śpieszono się ze wdrożeniem jego pomysłów w życie. Pracując w ekspresowym tempie Ellison i Miner opracowali wydany w 1979 roku program do zarządzania relacyjnymi bazami danych, który nazwali Oracle. Było to pierwsze tego typu rozwiązanie dostępne komercyjnie. IBM został wyprzedzony o trzy lata, a firma Milnera i Ellisona do dzisiaj pozostaje największym dostawcą systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

W 1982 przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Oracle Corporation. Bob Miner w pierwszych latach kierował projektowaniem i rozwojem systemu Oracle. W 1993 roku zdiagnozowano u niego raka płuc. Zmarł 11 listopada 1994 roku, w wieku 52 lat.

Operacja lotnicza „Most 2”

Operacja lotnicza „Most 2”

Jadwiga Bobińska

Jadwiga Bobińska

Bitwa pod Wołodarką

Bitwa pod Wołodarką

Ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Józef Ratajczak

Józef Ratajczak

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna