Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Siewierzem

wtorek,

Bitwa pod Siewierzem

26 lutego 1289 roku wojska Bolesława II i Władysława Łokietka pokonały oddziały sojuszników księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa.

Lata 1138–1320 w Polsce to okres rozbicia dzielnicowego. Państwo było rozdrobnione na mniejsze, w znacznej mierze niezależne, władztwa terytorialne. Bitwa pod Siewierzem była jednym z etapów walki o tron krakowski. Po śmierci Leszka Czernego objął go książę wrocławski Henryk IV Prawy. Jego głównym kontrkandydatem był książę płocki Bolesław II. Rywalizacja o władzę w Krakowie zakończyła się zbrojnym konfliktem.

Bolesław II poparli ówczesny książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek i książę Płocka Bolesław. Henryk IV wysłał do Krakowa swoich sojuszników – Bolka księcia Opola, Przemka księcia Ściniawy i Henryka III księcia Głogowa. Po zajęciu miasta zostawili oni silną załogę i udali się w rejon księstwa bytomskiego, aby zabezpieczyć drogę dla wojsk Henryka IV.

Bolesław II postanowił zaatakować śląskich sprzymierzeńców swojego rywala. 26 lutego 1289 roku w okolicach Siewierza doszło do bitwy. Jej dokładny przebieg nie jest znany, wiadomo, że walka była zacięta. Starcie wygrały wojska koalicji popierającej Bolesława II. Zwycięstwo nie przyniosło oczekiwanych skutków, władcą Krakowa pozostał Henryk IV.

Z nieznanych powodów Bolesław II zrezygnował z ubiegania się o tron krakowski. Władysław Łokietek był zbyt słaby, aby samodzielnie pokonać Henryka IV. Na konflikcie skorzystał książę czeski Wacław II. Książę Bytomia Kazimierz II zagrożony przez bezkarnie poruszające się po jego księstwie wojska złożył Wacławowi II hołd lenny. Był to początek odchodzenia księstw śląskich od korony polskiej.

Badanie dostępności tekstów

Badanie dostępności tekstów

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Składowe RGB

Składowe RGB

Operacja lotnicza „Legging”

Operacja lotnicza „Legging”

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna