Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Byteniem

środa,

Bitwa pod Byteniem

Pod koniec pierwsze wojny światowej duża część terenów na wschodzie Europy była zajęta przez wojska państw centralnych. W 1919 roku za wycofującymi się niemieckimi żołnierzami posuwały się na zachód oddziały bolszewickie, zajmując kolejne obszary. Bolszewicy dążyli do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie. 12 stycznia 1919 roku bolszewickie Naczelne Dowództwo rozpoczęło operację „Cel Wisła”, a odradzająca się po 123 latach niewoli niepodległa Polska stanęła w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Wkrótce doszło do pierwszych potyczek między oddziałami Wojska Polskiego i jednostkami Armii Czerwonej.

Na początku 1919 roku zadani ochrony linii Bugu na północnej Lubelszczyźnie otrzymała Grupa Podlaska pod dowództwem Antoniego Listowskiego. Kiedy po udanych negocjacjach z niemiecką załogą przejęto twierdzę w Brześciu, żołnierze Grupy Podlaskiej ruszyli na wschód w celu przejęcia terytorium opuszczanego przez Niemców. 23 lutego Listowski w rejon zajętego przez bolszewików Bytenia skierował oddział majora Władysława Dąbrowskiego. Formacja ta liczyła około 750 żołnierzy wspieranych przez pociąg pancerny „Kaniów”. Po kilku godzinach walki i stratach wynoszących jednego poległego żołnierza miasteczko zostało opanowane przez Polaków, do niewoli wzięto pięćdziesięciu bolszewików, nie był to jednak koniec walk w tym rejonie.

Byteń jeszcze dwukrotnie przechodził z rąk do rąk. 1 marca na miasteczko uderzyły składające się w większości z polskich komunistów oddziały Warszawskiego Pułku Zachodniej Dywizji Strzelców. Opór stawiło im stu dwudziestu żołnierzy z Wileńskiego Pułku Strzelców. Polacy zdołali odeprzeć pierwsze uderzenie, jednak nie mieli szans w walce z przeważającym liczebnie nieprzyjacielem. Następnego dnia polscy żołnierze próbowali odzyskać miasteczko, jednak zakończyło się to niepowodzeniem i bolesnymi stratami. 6 marca po brawurowym ataku kompanii szturmowej kapitana Witolda Komierowskiego z grupy wojsk generała Iwaszkiewicza Byteń został zajęty przez Polaków.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły