Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stefan Mich „Kmita”

piątek,

Stefan Mich „Kmita”

7 grudnia 1913 roku urodził się Stefan Mich – oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, cichociemny.

Świadectwo dojrzałości uzyskał w chełmskim Korpusie Kadetów. W latach 1933-1935 uczył się w toruńskiej Szkole Podchorążych Artylerii. Jako żołnierz 1. Pułku Artylerii Motorowej. Walczył w kampanii wrześniowej. Przez Węgry przedostał się do Francji. Służył w jednostkach artylerii. W czerwcu 1940 roku przypłynął do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył kurs Wyższej Szkoły Wojskowej.

Zgłosił się do służby w kraju. Po odbyciu przeszkolenia dywersyjnego w kwietniu 1942 roku został przerzucony do okupowanej Polski. Przeszedł standardową dla cichociemnych aklimatyzację w kraju i rozpoczął służbę w sztabie Oddziału III Komendy Obszaru Warszawa Armii Krajowej. W 1944 roku posiadał stopień majora.

W powstaniu warszawskim dowodził kompanią ochrony sztabu „Koszta”. Uczestniczył w planowaniu i wykonaniu zakończonych sukcesem ataków na gmachy PAST-y oraz Komendy Policji przy Krakowskim Przedmieściu. 9 września zastąpił ciężko rannego majora Gustawa Billewicza „Sosnę” na stanowisku dowódcy zgrupowania „Sosna”. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego w Niemczech. W kwietniu 1945 roku uwolnili go alianci. Wstąpił w szeregi 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych. Nie wrócił do kraju. W 1949 roku wyemigrował do Argentyny. W 1962 roku zdecydował się na przyjazd do Polski. Zamieszkał w Warszawie.

Major Stefan Mich zmarł 15 listopada 1969 roku w Warszawie.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna