Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Pierwszy poniedziałek

piątek,

PHP: Pierwszy poniedziałek

Poniedziałek w tygodniu, w którym zaczyna się miesiąc.

Funkcja może być potrzebna podczas generowania widoku kalendarza.

function cal_monday($year, $month) {
	if(date('w', $tmp = strtotime($year.'-'.$month.'-01')) == 1) {
		return date('Y-m-d', $tmp);
	} else {
		return date('Y-m-d', strtotime('last monday', $tmp));
	}
}

echo cal_monday(2018,12);

Udział wzięli

function, date, strtotime, if

Powyższa ramka to odnośniki do właściwych stron dokumentacji języka PHP.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna