Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Który to rok szkolny?

poniedziałek,

PHP: Który to rok szkolny?

Rozwiązanie bardzo przydatne np. do generowania dokumentacji szkolnej.

<?php

   date('n') > 8 ?
      printf('%d/%d', date('Y'), date('Y') + 1) :
      printf('%d/%d', date('Y')-1, date('Y'));

?>

Udział wzięli

printf, date, ternary

Powyższa ramka to odnośniki do właściwych stron dokumentacji języka PHP.

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna