Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Ile wtorków?

czwartek,

PHP: Ile wtorków?

Ile wtorków jest w tym miesiącu?

$start  = date('Y-m-01');
$dni    = date('t');
$wtorki = 0;

for($i=0; $i < $dni; $i++) {
  if(date('w',$tmp=strtotime($start . ' +' . $i . ' DAYS')) == 2) {
	$wtorki++;
	echo date('Y-m-d', $tmp) . '<br>';
  }
}

echo $wtorki;

Udział wzięli

date, for, if, strtotime, echo

Powyższa ramka to odnośniki do właściwych stron dokumentacji języka PHP.

QR Code
Technik informatyk E.12
Jan Borysewicz „Krysia”

Jan Borysewicz „Krysia”

Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Komputer Apple Lisa

Komputer Apple Lisa

Kazimierz Osuchowski

Kazimierz Osuchowski

Yahoo!

Yahoo!

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna