Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Ile wtorków?

czwartek,

PHP: Ile wtorków?

Ile wtorków jest w tym miesiącu?

$start  = date('Y-m-01');
$dni    = date('t');
$wtorki = 0;

for($i=0; $i < $dni; $i++) {
  if(date('w',$tmp=strtotime($start . ' +' . $i . ' DAYS')) == 2) {
	$wtorki++;
	echo date('Y-m-d', $tmp) . '<br>';
  }
}

echo $wtorki;

Udział wzięli

date, for, if, strtotime, echo

Powyższa ramka to odnośniki do właściwych stron dokumentacji języka PHP.

Technik informatyk E.12
Tadeusz Chłopik

Tadeusz Chłopik

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Zamki w województwie śląskim

Zamki w województwie śląskim

Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Proces szesnastu

Proces szesnastu

Wycieczka do Bawarii na mapie

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna