Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Ile wtorków?

czwartek,

PHP: Ile wtorków?

Ile wtorków jest w tym miesiącu?

$start  = date('Y-m-01');
$dni    = date('t');
$wtorki = 0;

for($i=0; $i < $dni; $i++) {
  if(date('w',$tmp=strtotime($start . ' +' . $i . ' DAYS')) == 2) {
	$wtorki++;
	echo date('Y-m-d', $tmp) . '<br>';
  }
}

echo $wtorki;

Udział wzięli

date, for, if, strtotime, echo

Powyższa ramka to odnośniki do właściwych stron dokumentacji języka PHP.

Technik informatyk E.12
Dionizy Vogel

Dionizy Vogel

Oblężenie Malborka

Oblężenie Malborka

Paulina Tyszewska

Paulina Tyszewska

Stanisław Schoen-Wolski

Stanisław Schoen-Wolski

System NetBSD

System NetBSD

Roman Träger

Roman Träger

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna