Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Ile wtorków?

czwartek,

PHP: Ile wtorków?

Ile wtorków jest w tym miesiącu?

$start  = date('Y-m-01');
$dni    = date('t');
$wtorki = 0;

for($i=0; $i < $dni; $i++) {
  if(date('w',$tmp=strtotime($start . ' +' . $i . ' DAYS')) == 2) {
	$wtorki++;
	echo date('Y-m-d', $tmp) . '<br>';
  }
}

echo $wtorki;

Udział wzięli

date, for, if, strtotime, echo

Powyższa ramka to odnośniki do właściwych stron dokumentacji języka PHP.

QR Code
Akcja Hergl

Akcja Hergl

34 lata Cisco Systems

34 lata Cisco Systems

Joe Ossanna

Joe Ossanna

E14 - Ćwiczeniowy edytor HTML&nbsp;i&nbsp;CSS

E14 - Ćwiczeniowy edytor HTML i CSS

PHP: Kalendarz

PHP: Kalendarz

Kwalifikacja E.13.

Kwalifikacja E.13.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna