Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Projekt „KU PRACY”

środa,

Projekt „KU PRACY”

Od 1 września 2018 roku rusza projekt dotacyjny „KU PRACY” dla Branżowej Szkoły Zawodowej i Technikum nr 2 w Mrągowie!

Dnia 2 sierpnia 2018 roku Mazurskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Mrągowie podpisało z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę na dofinansowanie projektu w obszarze edukacji zawodowej. Projekt pod nazwą „KU PRACY” będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych zostanie 28 uczniów. Ważnym elementem projektu będą płatne staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców. Staże będą się odbywać w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy szkoły z pracodawcą. Niezwykle atrakcyjną formą wsparcia są kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie oferujemy uczniom kursy:

  • Kurs – „Spawanie Metoda MAG/135/ i TIG/141/”
  • Kurs – „Gastronomiczny”
  • Kurs - „Kosmetyczny z wizażem”

Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów a na ich zakończenie uczniowie otrzymają zaświadczenie MEN i certyfikaty.

Budżet projektu to: 367 672,50 w tym dofinansowanie 330 904,50

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

BIURO PROJEKTU: MAZURSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Teresa Krysiak, 11-700 Mrągowo, ul. Plac Kajki 4, tel/fax 89 741 73 85 kom. 601 052 737.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Artykuł: Pentium II

Pentium II

Artykuł: Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły