Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Projekt „KU PRACY”

środa,

Projekt „KU PRACY”

Od 1 września 2018 roku rusza projekt dotacyjny „KU PRACY” dla Branżowej Szkoły Zawodowej i Technikum nr 2 w Mrągowie!

Dnia 2 sierpnia 2018 roku Mazurskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Mrągowie podpisało z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę na dofinansowanie projektu w obszarze edukacji zawodowej. Projekt pod nazwą „KU PRACY” będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych zostanie 28 uczniów. Ważnym elementem projektu będą płatne staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców. Staże będą się odbywać w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy szkoły z pracodawcą. Niezwykle atrakcyjną formą wsparcia są kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie oferujemy uczniom kursy:

  • Kurs – „Spawanie Metoda MAG/135/ i TIG/141/”
  • Kurs – „Gastronomiczny”
  • Kurs - „Kosmetyczny z wizażem”

Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów a na ich zakończenie uczniowie otrzymają zaświadczenie MEN i certyfikaty.

Budżet projektu to: 367 672,50 w tym dofinansowanie 330 904,50

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

BIURO PROJEKTU: MAZURSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Teresa Krysiak, 11-700 Mrągowo, ul. Plac Kajki 4, tel/fax 89 741 73 85 kom. 601 052 737.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Jan Walter

Jan Walter

Marian Okulicz-Kozaryn

Marian Okulicz-Kozaryn

Wacław Kobyliński

Wacław Kobyliński

302. Dywizjon Myśliwski „Poznański”

302. Dywizjon Myśliwski „Poznański”

Operacja „Ostra Brama”

Operacja „Ostra Brama”

Tadeusz Westfal „Karaś”

Tadeusz Westfal „Karaś”

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna