Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

czwartek,

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi

Regulamin konkursu z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego w projekcie „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz przygotowanie uczniów do odpowiedniego planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Uwzględniając znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat zawodów przyszłości.

Konkurs organizowany jest przez doradcę konsultanta we współpracy z doradcą zawodowym oraz osobami pełniącymi funkcje doradców w Powiecie Mrągowskim.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół objętych projektem Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi:

 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2;
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 • Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 1. Tytuł konkursu: „Mój wymarzony zawód”
 2. Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie plakatu wizji swojej przyszłości zawodowej. Technika wykonania pracy dowolna (np. grafika komputerowa, farby, kredki)
 3. Na odwrocie każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, który ją wykonał, nazwę szkoły oraz klasę.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową.
 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
  • I miejsce -Smartfon,
  • II miejsce Pawerbank,
  • III miejsce - Słuchawki.
 6. Prace przechodzą na własność i użytek organizatorów konkursu.
 7. Autor musi dostarczyć wykonaną prace do doradcy zawodowego lub osoby pełniącej funkcje doradcy w szkole do dnia 15.11.2018r.
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 – Marta Skarżyńska,
  • Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum nr 2 oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Julita Chojnicka – Ropiak (pokój nr 18 budynek warsztatów gastronomicznych).

Zwycięzcę konkursu wyłoni powołana Komisja Konkursowa w składzie:

 • Julita Chojnicka – Ropiak – doradca zawodowy,
 • Teresa Kamieniecka - osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego,
 • Wojciech Krezymon - osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego,
 • Marta Skarżyńska – osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego,
 • Małgorzata Krom - doradca konsultant.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie dnia 23.11.2018 o godzinie 14:00.

Bitwa pod Żurawnem

Bitwa pod Żurawnem

Stanisław Sosabowski

Stanisław Sosabowski

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Bohdan Wroński

Bohdan Wroński

System macOS Mojave

System macOS Mojave

System iPadOS

System iPadOS

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna