Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

piątek,

Kokarda narodowa

Kokarda narodowa to kolista rozetka złożona z dwóch wstążek w barwach biało-czerwonych. Jest ona patriotycznym, narodowym symbolem Polaków. Wcześniej stosowano również kokardy w owalnym kształcie.

„Kokarda, noszona na kapeluszach, czapkach i kaszkietach w wojsku polskiem od czasów saskich aż do r. 1831, była białą. Postanowieniem sejmu z d. 7 lutego 1831 roku do kokardy białej dodano kolor czerwony, jako barwy herbu Królestwa Polskiego i W. Księstwa Litewskiego. W wieku XVIII wojsko nosiło kokardę z materyi upiętej w kształcie zwykłej kokardy; za czasów zaś Księstwa Warszawskiego — w kształcie krążka ku środkowi marszczonego, przyczem u oficerów była z materyi srebrnej. Z czasów Królestwa kongresowego kokarda była w kształcie owalnym, naszyta na kawałek grubej skóry lub drzewa, (ob. rys. w t. I, str. 260 i 264). Kokarda oficerska tych czasów była z materyi jedwabnej. Regulamin r. 1791 przepisywał dla »Kawaleryi narodowej« zamiast kokardy, »które od dżdżów i kurzawy, mimo największego ochędostwa, często się brukają«, nosić krzyż kawalerski srebrny. Krzyż ten spotykamy na kokardach u czapek pułku szwoleżerów gwardyi polskiej Napoleona, oraz na czapkach oficerów ułanów Księstwa Warszawskiego i Królestwa kongresowego”

–– hasło kokarda, Encyklopedia staropolska Zygmunta Glogera.

Według zaleceń średnica kokardy narodowej powinna wynosić od 4 do 6 centymetrów. Poprawna heraldycznie kokarda składa się z dwóch okręgów – centralnego w kolorze białym oraz okalający go czerwonego. Kokarda odwzorowuje godło Królestwa Polskiego – białego orła na czerwonym polu.

Po raz pierwszy barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe 3 maja 1792 roku. Tego dnia podczas pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja damy przywdziały białe suknie przepasane czerwoną wtęgą, a panowie wystąpili w biało-czerwonych szarfach. Ubiory te nawiązywały do białego orła na czerwonej tarczy. Polskie barwy po raz pierwszy zostały ujęte w ramy prawne w 1831 roku.

„Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”

–– artykuł 1 uchwały Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831.

Operacja lotnicza „Most 2”

Operacja lotnicza „Most 2”

Jadwiga Bobińska

Jadwiga Bobińska

Bitwa pod Wołodarką

Bitwa pod Wołodarką

Ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Józef Ratajczak

Józef Ratajczak

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna