Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Gorzkowski

czwartek,

Kazimierz Gorzkowski

Dzisiaj przypada rocznica urodzin Kazimierza Gorzkowskiego – oficera Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej, więźnia PRL.

Urodził się 6 grudnia 1899 w Ułężu na Lubelszczyźnie. Uczył się w gimnazjum w Lublinie. Należał do drużyny skautowej. W 1915 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Ukończył Szkołę Podoficerską. W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu niemieckich żołnierzy. Na czele tzw. batalionu puławskiego zgłosił się w Lublinie do oddziałów wyruszających na odsiecz Lwowa. Brał udział w walkach o granice odrodzonej Polski. W latach dwudziestych zamieszkał w Warszawie. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego.

Jako dowódca plutonu Legii Akademickiej brał udział w obronie Warszawy w 1939 roku. Zdołał uciec z niewoli i powrócić do Warszawy. Już w październiku 1939 roku rozpoczął działalność w konspiracji. Był niezwykle aktywny, działał w kolportażu Służby Zwycięstwu Polski, kontrwywiadzie, referacie więziennym, Biurze Informacji i Propagandy, Akcji „N”, Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”.

Był organizatorem tzw. komórki więziennej, która zajmowała się łącznością z więźniami Pawiaka. Po aresztowaniu łączniczki wiosną 1941 roku ochotniczo zgłosił się do akcji odzyskania z depozytu na Pawiaku kuchenki elektrycznej z ukrytymi ważnymi konspiracyjnymi materiałami. Za wykonanie tego zadania otrzymał Krzyż Walecznych.

Stał na czele tzw. Komisji Terroru Moralnego w Podwydziale „N”, która wysyłała fikcyjne zarządzenia, ostrzeżenia i wyroki do Niemców i volksdeutschów. Bezpośrednio przed powstaniem warszawskim kierował działem IV Akcji „N”. W powstaniu był szefem Wydziału Kolportażu Biura Informacji i Propagandy.

Po upadku powstania trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, jednak szybko zbiegł i kontynuował działalność konspiracyjną w kraju. W 1946 roku został aresztowany przez komunistyczne władze i skazany na 15 lat więzienia. Po wyjściu na wolność pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Zmarł 8 stycznia 1983 w Warszawie.

QR Code
Technik informatyk E.12
Jan Borysewicz „Krysia”

Jan Borysewicz „Krysia”

Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej

Komputer Apple Lisa

Komputer Apple Lisa

Kazimierz Osuchowski

Kazimierz Osuchowski

Yahoo!

Yahoo!

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna