Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Gorzkowski

czwartek,

Kazimierz Gorzkowski

Dzisiaj przypada rocznica urodzin Kazimierza Gorzkowskiego – oficera Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej, więźnia PRL.

Urodził się 6 grudnia 1899 w Ułężu na Lubelszczyźnie. Uczył się w gimnazjum w Lublinie. Należał do drużyny skautowej. W 1915 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Ukończył Szkołę Podoficerską. W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu niemieckich żołnierzy. Na czele tzw. batalionu puławskiego zgłosił się w Lublinie do oddziałów wyruszających na odsiecz Lwowa. Brał udział w walkach o granice odrodzonej Polski. W latach dwudziestych zamieszkał w Warszawie. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego.

Jako dowódca plutonu Legii Akademickiej brał udział w obronie Warszawy w 1939 roku. Zdołał uciec z niewoli i powrócić do Warszawy. Już w październiku 1939 roku rozpoczął działalność w konspiracji. Był niezwykle aktywny, działał w kolportażu Służby Zwycięstwu Polski, kontrwywiadzie, referacie więziennym, Biurze Informacji i Propagandy, Akcji „N”, Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”.

Był organizatorem tzw. komórki więziennej, która zajmowała się łącznością z więźniami Pawiaka. Po aresztowaniu łączniczki wiosną 1941 roku ochotniczo zgłosił się do akcji odzyskania z depozytu na Pawiaku kuchenki elektrycznej z ukrytymi ważnymi konspiracyjnymi materiałami. Za wykonanie tego zadania otrzymał Krzyż Walecznych.

Stał na czele tzw. Komisji Terroru Moralnego w Podwydziale „N”, która wysyłała fikcyjne zarządzenia, ostrzeżenia i wyroki do Niemców i volksdeutschów. Bezpośrednio przed powstaniem warszawskim kierował działem IV Akcji „N”. W powstaniu był szefem Wydziału Kolportażu Biura Informacji i Propagandy.

Po upadku powstania trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, jednak szybko zbiegł i kontynuował działalność konspiracyjną w kraju. W 1946 roku został aresztowany przez komunistyczne władze i skazany na 15 lat więzienia. Po wyjściu na wolność pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie. Działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Zmarł 8 stycznia 1983 w Warszawie.

Technik informatyk E.12
Tadeusz Chłopik

Tadeusz Chłopik

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Alf Francis, czyli Alfons Kowaleski

Zamki w województwie śląskim

Zamki w województwie śląskim

Henryk Leliwa-Roycewicz

Henryk Leliwa-Roycewicz

Proces szesnastu

Proces szesnastu

Wycieczka do Bawarii na mapie

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna