Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Edward Feigenbaum

niedziela,

Edward Feigenbaum

20 stycznia 1936 roku w Weehawken urodził się amerykański informatyk Edward Feigenbaum, który wniósł wielki wkład w rozwój sztucznej inteligencji.

W 1956 roku Feigenbaum ukończył studia w Carnegie Institute of Technology. N tej samej uczelni uzyskał stopień doktora w 1960 roku. W swojej pracy doktorskiej zaprezentował autorski program „Elementary Perceiver and Memorizer” – jeden z pierwszych komputerowych modeli uczenia się ludzi. Od 1960 roku wykładał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 1965 dołączył do wydziału w Stanford, gdzie pracował do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Edward Feigenbaum uważany jest za ojca systemów eksperckich – emulatorów procesu podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Rozwiązują one złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy. Realizacja takiego zadania wymaga stosowania elementów sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań systemów eksperckich to diagnozowanie chorób, udzielanie porad prawnych, czy sterowanie zautomatyzowanymi pojazdami. Feigenbaum uczestniczył w kilku projektach obejmujących systemy medyczne.

W 1994 roku Feigenbaum otrzymał wspólnie z Rajem Reddym Nagrodę Turinga za „pionierskie projektowanie i budowę wielkoskalowych systemów sztucznej inteligencji, demonstrując praktyczne znaczenie i potencjalny komercyjny wpływ technologii sztucznej inteligencji”.

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna