Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E14 - PHP: Pobieranie rekordów z bazy danych

środa,

E14 - PHP: Pobieranie rekordów z bazy danych

Wyświetlanie danych pobranych z bazy danych na stronie internetowej to jedna z podstawowych operacji. Aby w pełni zrozumieć przykłady, wymagana jest znajomość zagadnień przedstawionych w poprzednich artykułach: Wprowadzenie do MySQLi, Konkatenacja w PHP. Tabela wykorzystana w przykładach jest dostępna do pobrania. Dla uproszczenia prezentowanego kodu nie zaimplementowano obsługi błędów. Informacje na ten temat znajdują się w poprzednim materiale.

Styl proceduralny

$link = mysqli_connect("host", "user", "pass", "database");
$result = mysqli_query($link, "SELECT fname, lname FROM names ORDER BY lname ASC LIMIT 10");
echo '<table><tr>
  <th>First name</th>
  <th>Last name</th>
</tr>';
while($row = mysqli_fetch_row($result)) {
  vprintf('<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>', $row);
}
echo '</table>';

Styl obiektowy

$mysqli = new mysqli("host", "user", "pass", "database");
$result = $mysqli->query("SELECT fname, lname FROM names ORDER BY lname ASC LIMIT 10");
echo '<table><tr>
  <th>First name</th>
  <th>Last name</th>
</tr>';
while($row = $result->fetch_row()) {
  vprintf('<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>', $row);
}
echo '</table>';

Efekt działania skryptu

Imię Nazwisko
OrenAguilar
CallumBarber
VincentBeach
KennedyBoone
HarrisonBoone
HonoratoBrooks
TimothyBurns
DolanBurton
PatrickCalderon
AliCallahan
Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomniki upamiętniające powstanie warszawskie

Pomnik Powstania Warszawskiego

Pomnik Powstania Warszawskiego

Stanisław Sędziak

Stanisław Sędziak

Krystyna Krahelska

Krystyna Krahelska

Zdobycie Poczty Głównej

Zdobycie Poczty Głównej

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna