Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E14 - PHP: Pobieranie rekordów z bazy danych

środa,

E14 - PHP: Pobieranie rekordów z bazy danych

Wyświetlanie danych pobranych z bazy danych na stronie internetowej to jedna z podstawowych operacji. Aby w pełni zrozumieć przykłady, wymagana jest znajomość zagadnień przedstawionych w poprzednich artykułach: Wprowadzenie do MySQLi, Konkatenacja w PHP. Tabela wykorzystana w przykładach jest dostępna do pobrania. Dla uproszczenia prezentowanego kodu nie zaimplementowano obsługi błędów. Informacje na ten temat znajdują się w poprzednim materiale.

Styl proceduralny

$link = mysqli_connect("host", "user", "pass", "database");
$result = mysqli_query($link, "SELECT fname, lname FROM names ORDER BY lname ASC LIMIT 10");
echo '<table><tr>
  <th>First name</th>
  <th>Last name</th>
</tr>';
while($row = mysqli_fetch_row($result)) {
  vprintf('<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>', $row);
}
echo '</table>';

Styl obiektowy

$mysqli = new mysqli("host", "user", "pass", "database");
$result = $mysqli->query("SELECT fname, lname FROM names ORDER BY lname ASC LIMIT 10");
echo '<table><tr>
  <th>First name</th>
  <th>Last name</th>
</tr>';
while($row = $result->fetch_row()) {
  vprintf('<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>', $row);
}
echo '</table>';

Efekt działania skryptu

Imię Nazwisko
OrenAguilar
CallumBarber
VincentBeach
KennedyBoone
HarrisonBoone
HonoratoBrooks
TimothyBurns
DolanBurton
PatrickCalderon
AliCallahan

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły