Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E.12: Linux – Sortowanie zawartości pliku

wtorek,

E.12: Linux – Sortowanie zawartości pliku

Sortowanie to jedna z podstawowych operacji podczas przetwarzania danych. Uczniom z naszej szkoły przypominamy program realizujący takie zadania.

Ćwiczenie

Zapisz w pliku o nazwie wynik posortowaną w porządku alfabetycznym zawartość pliku /etc/rpc.

Rozwiązanie

Założyliśmy całkowite „zaćmienie pamięci” użytkownika, dlatego w rozwiązaniu skorzystaliśmy z dostępnej w systemie pomocy (komenda apropos).

0:05 apropos sortowanie Pierwsza próba skorzystania z pomocy pozwala przypomnieć sobie właściwe słowo (sort).

0:14 apropos sort Ustalono, że poszukiwany program to sort.

0:28 sort /etc/rpc Bez stosowania dodatkowych opcji wiersze sortowane są w porządku alfabetycznym. O innych możliwościach można dowiedzieć się z pomocy programu (sort --help).

0:40 sort /etc/rpc > wynik W konsoli wynik komendy można przekierować do pliku za pomocą operatora >.

0:50 cat wynik Wyświetlenie zawartości pliku wynik w celu sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia.

Filmy są dostępne jedynie w formacie MP4. Jest on obsługiwany m.in. w nowych wersjach popularnych przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Z zawartością filmu można zapoznać się w opisie ćwiczenia.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna