Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

E.13 – Port protokołu

środa,

E.13 – Port protokołu

Port protokołu jest jednym z parametrów gniazda identyfikującym proces. Gniazdo (socket) to abstrakcyjne określenie dwukierunkowego punktu końcowego połączenia, które służy do komunikowania się przez aplikacje przez sieć w ramach komunikacji międzyprocesowej. Procesy mogą wysyłać i odbierać dane. Gniazdo posiada trzy własności: typ gniazda określający protokół wymiany danych, adres lokalny (np. IP, IPX) oraz opcjonalny lokalny numer portu, który identyfikuje proces wymieniający dane przez gniazdo. Na czas trwania komunikacji mogą pojawić się dwa dodatkowe atrybuty: adres zdalny (np. IP, IPX) oraz opcjonalny numer portu identyfikujący zdalny proces. Adres określa węzeł w sieci, numer portu wskazuje proces w węźle, a typ gniazda wyznacza sposób wymiany danych.

Numery portów to liczby naturalne z zakresu od 0 do 65535 (łatwiej zapamiętać jako 2^16-1). Standardowe przydziały portów określa organizacja Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Numery mniejsze niż 1024 są określone jako ogólnie znane (well known ports) i standardowo przypisane do usług np. poczty elektronicznej. Dzięki standardowemu przypisaniu można identyfikować zdalne usługi. Możliwe jest uruchomienie usługi na innym niż standardowo przypisany port, jednak przy domyślnych parametrach wywołania aplikacji nie będzie ona widoczna dla klienta, może także powodować konflikty z innymi procesami, jeśli pracują one na tym samym porcie.

Dwie różne usługi mogą korzystać z tego samego numeru portu pod warunkiem, że korzystają z innego protokołu transportowego (TCP lub UDP). Istnieją usługi wykorzystujące w tym samym czasie jeden numer portu i dwa protokoły transportowe. Czasami usługa korzysta z dwóch portów do odmiennych zadań (np. FTP).

Numery portów od 1024 do 49151 IANA określiła jako zarejestrowane (registered), od 49152 (łatwiej zapamiętać jako 2^15 + 2^14) do 65535 jako dynamiczne lub prywatne (dynamic/private). Typowym zastosowaniem dla numerów od 49152 są porty efemeryczne (ephemeral port) przydzielane automatycznie na krótki czas dla klienta w czasie nawiązania połączenia.

Ogólnie znane porty

ProtokółNumer
tcpmux 1/tcp
echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp
discard 9/udp
systat 11/tcp
daytime 13/tcp
daytime 13/udp
netstat 15/tcp
qotd 17/tcp
msp 18/tcp
msp 18/udp
chargen 19/tcp
chargen 19/udp
ftp-data 20/tcp
ftp 21/tcp
fsp 21/udp
ssh 22/tcp
telnet 23/tcp
smtp 25/tcp
time 37/tcp
time 37/udp
rlp 39/udp
nameserver 42/tcp
whois 43/tcp
tacacs 49/tcp
tacacs 49/udp
re-mail-ck 50/tcp
re-mail-ck 50/udp
domain 53/tcp
domain 53/udp
tacacs-ds 65/tcp
tacacs-ds 65/udp
bootps 67/tcp
bootps 67/udp
bootpc 68/tcp
bootpc 68/udp
tftp 69/udp
gopher 70/tcp
finger 79/tcp
http 80/tcp
link 87/tcp
kerberos 88/tcp
kerberos 88/udp
supdup 95/tcp
hostnames 101/tcp
iso-tsap 102/tcp
acr-nema 104/tcp
acr-nema 104/udp
csnet-ns 105/tcp
csnet-ns 105/udp
rtelnet 107/tcp
rtelnet 107/udp
pop3 110/tcp
sunrpc 111/tcp
sunrpc 111/udp
auth 113/tcp
sftp 115/tcp
nntp 119/tcp
ntp 123/tcp
ntp 123/udp
pwdgen 129/tcp
pwdgen 129/udp
loc-srv 135/tcp
loc-srv 135/udp
netbios-ns 137/tcp
netbios-ns 137/udp
netbios-dgm 138/tcp
netbios-dgm 138/udp
netbios-ssn 139/tcp
netbios-ssn 139/udp
imap2 143/tcp
snmp 161/tcp
snmp 161/udp
snmp-trap 162/tcp
snmp-trap 162/udp
cmip-man 163/tcp
cmip-man 163/udp
cmip-agent 164/tcp
cmip-agent 164/udp
mailq 174/tcp
mailq 174/udp
xdmcp 177/tcp
xdmcp 177/udp
nextstep 178/tcp
nextstep 178/udp
bgp 179/tcp
irc 194/tcp
irc 194/udp
smux 199/tcp
smux 199/udp
at-rtmp 201/tcp
at-rtmp 201/udp
at-nbp 202/tcp
at-nbp 202/udp
at-echo 204/tcp
at-echo 204/udp
at-zis 206/tcp
at-zis 206/udp
qmtp 209/tcp
qmtp 209/udp
z3950 210/tcp
z3950 210/udp
ipx 213/tcp
ipx 213/udp
pawserv 345/tcp
pawserv 345/udp
zserv 346/tcp
zserv 346/udp
fatserv 347/tcp
fatserv 347/udp
rpc2portmap 369/tcp
rpc2portmap 369/udp
codaauth2 370/tcp
codaauth2 370/udp
clearcase 371/tcp
clearcase 371/udp
ulistserv 372/tcp
ulistserv 372/udp
ldap 389/tcp
ldap 389/udp
imsp 406/tcp
imsp 406/udp
svrloc 427/tcp
svrloc 427/udp
https 443/tcp
snpp 444/tcp
snpp 444/udp
microsoft-ds 445/tcp
microsoft-ds 445/udp
kpasswd 464/tcp
kpasswd 464/udp
urd 465/tcp
saft 487/tcp
saft 487/udp
isakmp 500/tcp
isakmp 500/udp
rtsp 554/tcp
rtsp 554/udp
nqs 607/tcp
nqs 607/udp
npmp-local 610/tcp
npmp-local 610/udp
npmp-gui 611/tcp
npmp-gui 611/udp
hmmp-ind 612/tcp
hmmp-ind 612/udp
asf-rmcp 623/udp
qmqp 628/tcp
qmqp 628/udp
ipp 631/tcp
ipp 631/udp
exec 512/tcp
biff 512/udp
login 513/tcp
whois 513/udp
shell 514/tcp
syslog 514/udp
printer 515/tcp
talk 517/udp
ntalk 518/udp
route 520/udp
timed 525/udp
tempo 526/tcp
courier 530/tcp
conference 531/tcp
netnews 532/tcp
netwall 533/udp
gdomap 538/tcp
gdomap 538/udp
uucp 540/tcp
klogin 543/tcp
kshell 544/tcp
dhcpv6-client 546/tcp
dhcpv6-client 546/udp
dhcpv6-server 547/tcp
dhcpv6-server 547/udp
afpovertcp 548/tcp
afpovertcp 548/udp
idfp 549/tcp
idfp 549/udp
remotefs 556/tcp
nntps 563/tcp
submission 587/tcp
ldaps 636/tcp
ldaps 636/udp
tinc 655/tcp
tinc 655/udp
silc 706/tcp
silc 706/udp
kerberos-adm 749/tcp
webster 765/tcp
webster 765/udp
rsync 873/tcp
ftps-data 989/tcp
ftps 990/tcp
telnets 992/tcp
imaps 993/tcp
pop3s 995/tcp
Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Artykuł: Conformité Européenne

Conformité Européenne

Artykuł: Display Stream Compression

Display Stream Compression

Artykuł: High Dynamic Range

High Dynamic Range

Artykuł: PiP i podobne technologie

PiP i podobne technologie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły